Vlani bolo na Slovensku 25 prípadov nebezpečného meningokoka, zomreli traja ľudia

gb, 17. júna 2022 o 04:15

Najvyššia chorobnosť aj úmrtnosť sa dlhodobo drží u dojčiat, za nimi u detí vo veku jedného až štyrov rokov. Prevažuje meningokok typu B.

Meningokokom sú najviac ohrozené maličké deti.

Foto: Shutterstock.com

V roku 2021 bolo na Slovensku potvrdených 25 invazívnych meningokokových ochorení (IMO). Pri porovnaní s rokom 2020 stúpol počet chorých o dvoch. Avšak celkovo pri porovnaní hlavného pandemického obdobia s predošlými rokmi 2019, 2018, 2017 počet ochorení klesol, vysvetlením je určite oveľa menší počet kontaktov medzi ľuďmi, a teda nižšie riziko nakaziť sa.

Pri všetkých troch úmrtiach spôsobených meningokokovým ochorením v tomto roku išlo o ženské pohlavie a bola u nich dokázaná séroskupina B. Úmrtia boli potvrdené u troch osôb vo veku päť, 53 a 57 rokov z východného Slovenska.

V roku 2021 meningokokové ochorenia na Slovensku prevažovali u ženského pohlavia (72 percent) nad mužským (28 percent) a najviac ochorení vzniklo v júli. Najvyšší výskyt bol podľa tlačovej správy Úradu verejného zdravotníctva evidovaný v Prešovskom kraji a za ním v Košickom kraji.

Približne každý 10. – 20. človek je asymptomatický nosič baktérie N.meningitidis v horných dýchacích cestách. Pri analýze výskytu nosičstva na Slovensku sa dokázalo najvyššie zastúpenie séroskupiny B (54 percent), 25 percent tvorili kmene, ktoré sú skupinovo neurčiteľné.

Hoci počet prípadov invzívneho meningokoka klesá, lekári odporúčajú očkovanie, ak chcete mať istotu ochrany pred nákazou. Aktívna imunizácia proti meningokokom všetkých významných séroskupín A, C, W, Y + B, ktoré dominantne spôsobujú IMO, predstavuje dlhodobú, účinnú, univerzálnu ochranu a čiastočnú redukciu nosičstva. Zabezpečujú ochranu i pri cestovaní do krajín s vysokým výskytom meningokokových ochorení, ako aj ochranu voči iným séroskupinám, ktoré sa na Slovensku nevyskytujú (A), uvádza Anna Kružlíková z Národného referenčného centra pre meningokoky Úradu verejného zdravotníctva.

Ako upresňuje, na Slovensku sú vakcíny dostupné na lekársky predpis s možnosťou očkovania už od 6. týždňa života dieťaťa – proti séroskupinám A, C, Y, W a od 2. mesiaca života dieťaťa – proti séroskupine B. Vakcíny proti meningokokom sú lekármi odporúčané, no nie sú zaradené do plošného očkovania ani plne hradené zdravotnými poisťovňami.

O tom, ako sa meningokok prejavuje, si prečítate v tomto článku.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >