Je moje dieťa dys alebo nie?

Gabriela Bachárová, 24. októbra 2018 o 06:00

Porúch učenia pribúda, viete však rozlíšiť, kedy už ide o problém, ktorý si zaslúži pozornosť odborníkov, a kedy sa s trochou snahy dá všetko zlepšiť?

O dysgrafiu ide, ak sa problémy vyskytujú často a nie len ojedinele.

Foto: Shutterstock.com

O poruchu nejde v prípade, ak sa pri písaní či čítaní objavuje len ojedinelý, izolovaný problém. Dieťa si napríklad kvôli nesústredenosti či únave pletie niektoré tvarovo podobné písmenká. To sa často týka napríklad písmen b, p a d.

O dysgrafii, dyslexii či dysortografii se nedá hovoriť ani u detí, ktoré ktoré majú zníženú úroveň intelektu, či už celkovo, alebo len v niektorej oblasti, napríklad v matematike. Do kategórie dys nepatria ani deti vývojovo nezrelé.

Platí pritom základná poučka, že špecifické poruchy učenia nemajú nič spoločného s intelektom, naopak, tieto deti často v niektorých oblastiach rozumovo vynikajú.

Veľký problém pri diagnostike predstavujú nenápadné odchýlky od normálu, ktoré často unikajú pozornosti. Dieťa sa síce pri učení trápi, ale navonok problém nevyzerá dramaticky a nikoho z dospelých nenapadne, že je za ním niečo viac ako nesústredenosť.

O tom, či ide alebo nejde o poruchu, rozhoduje centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. „Cieľom vyšetrenia je stanovenie úrovne vedomostí a schopností, konkrétnych výkonov, percepčných (pozn.: ako dieťa vníma) a kognitívnych (pozn.: rozumových) funkcií, osobnostných charakteristík a podobne,“ píše vo svojej práci Špecifické vývinové poruchy učenia a reči špeciálna pedagogička Silva Papalová.

„Na kvalitnej komplexnej diagnostike sa zväčša zúčastňujú odborníci viacerých profesií, ako sú psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pracovník či odborní lekári,“ dodáva.

Ak sa problém potvrdí, škola by dieťaťu mala venovať zvýšenú pozornosť. Umožniť mu napríklad pomalšie tempo, vzdelávať ho pomocou individuálneho štúdijného programu či mu prideliť asistenta. Dieťa môže navštevovať aj psychológa či psychiatra, kde ho naučia napríklad to, ako emočne zvládať záťaž spojenú s poruchou učenia.

Toto všetko je dys...
Dyslexia: dieťa zle číta
Dysgrafia: nie je schopné naučiť sa písať písmená
Dysortografia: má veľké problémy s pravopisom
Dyskalkulia: postihnuté dieťa nedokáže zvládnuť matematické operácie
Dyspraxia: prejavuje sa poruchou koordinácie pohybov, dieťa sa javí ako nešikovné
Dysmúzia: nevie si osvojiť hudobné schopnosti


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >