Naučte deti, ako rozlíšiť zvuky sirén. Kedy ide o skúšku a kedy o ohrozenie?

gb, 18. decembra 2022 o 05:25

Tak, ako by mali deti vedieť, že policajti majú číslo 158 a záchranka 155, k všeobecným znalostiam patrí aj rozpoznanie zvukových signálov sirén.

Nič sa neboj, to je len skúška sirén.

Foto: shutterstock.com

Na Slovensku sa znovu začalo s pravidelným preskúšaním sirén. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu kvôli príchodu utečencov z Ukrajiny, ktorých by mohla skúška stresovať, bola od marca pozastavená a realizovali sa iba tiché skúšky na elektronických sirénach. Poznáte, čo znamenajú jednotlivé zvukové signály sirén a vedia to vaše deti? Naučte ich to.

Preskúšanie sirén

Ide o dvojminútový stály tón sprevádzaný hovorenou informáciou Pozor, skúška sirén a Koniec skúšky sirén. „Preskúšavanie na starších elektromotorických sirénach je spravidla každý druhý piatok v mesiaci o dvanástej hodine. Na elektronických sirén sa vykonáva hlasitá skúška dvakrát ročne, spravidla v júni a decembri, v ostatných mesiacoch sa realizuje tichá skúška,” vysvetlilo ministerstvo vnútra.

Varovanie obyvateľstva

Sirény sa spúšťajú mimo doby pravidelného preskúšania len vtedy, keď hrozí, alebo už vznikla mimoriadna udalosť. Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím varuje, pričom súčasťou signálu je aj hovorená informácia o konkrétnom type mimoriadnej udalosti, informoval rezort na sociálnych sieťach. Počúvajte taktiež následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.

Ak ide o všeobecné ohrozenie, ktorým môže byť napríklad chemický, radiačný poplach alebo aj teroristická hrozba, ľudia zaznamenajú dvojminútový kolísavý tón sirén. V prípade ohrozenia vodou je to šesťminútový stály tón sirén. Koniec mimoriadnej udalosti tiež ohlásia sirény, a to dvojminútovým stálym tónom.

Čo robiť, keď zaznie siréna a nejde o pravidelné preskúšanie?

Úrady radia okamžite sa ukryť: „Pri pobyte mimo budovu vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie. Úkrytom môže byť napríklad výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a podobne. Ak sa nachádzate v domácnosti, zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.” Ak máte deti v školách, nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané. V prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál, zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Úkryt samozrejme nehľadajte, keď zaznie varovný signál ohrozenia vodou.

Ohrozenie vodou

„Zatvorte okná a dvere. Vytvorte izolovaný uzavretý priestor: uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu. Netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a podobne. Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia,” radí rezort vnútra.

Ďalej zapnite rádio alebo televíziu. Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, dozviete sa informácie, prečo bola spustená siréna a čo sa bude diať ďalej. „ V prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie. Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú,” odporúča rezort.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >