Žiaci zmerajú znečistenie ovzdušia v okolí svojej školy. Za zlý stav môže hlavne mama taxi

SITA, 8. januára 2023 o 04:18

Žiaci vybraných škôl budú zisťovať hodnoty oxidu dusičitého v okolí svojej školy, aby tak lepšie pochopili súvislosť medzi dopravou a kvalitou ovzdušia.

Doprava je kritická ráno, keď vezú rodičia deti do škôl a škôlok a sami idú do práce.

Foto: Robert Hüttner, Pravda

Zistiť mieru znečistenia spôsobenú dopravou v okolí vybraných mestských a vidieckych škôl je cieľom osvetovej kampane, ktorú spúšťa ministerstvo životného prostredia. „Významný podiel na individuálnej automobilovej doprave v bezprostrednom okolí škôl majú rodičia vezúci svoje deti v rovnakom čase do školy, kde sa následne znečistenie kumuluje. Spolu so žiakmi sa bude merať koncentrácia oxidu dusičitého denne počas jedného mesiaca,“ priblížil envirorezort. Výsledky zaznamenajú spolu s vybranými meteorologickými parametrami.

Informatívne meranie oxidu dusičitého bude prebiehať na dvoch miestach pri každej škole v období od 9. januára do 6. februára prostredníctvom certifikovaných pasívno-difúznych vzorkovačov. Tie budú potom analyzovať v odbornom laboratóriu v Holandsku.

„Žiaci sa budú podieľať na samotnom výskume, budú pracovať v tíme, získajú praktické skúsenosti s prácou s mapou, spoznajú prácu výskumníka, budú zodpovední za presné zaznamenanie výsledkov, zapoja sa do inovatívnych úloh. V neposlednom rade sa dozvedia, ako vplýva doprava na stav ovzdušia v bezprostrednej blízkosti školy,“ vymenoval envirorezort.

V novembri minulého roka rezort vyhlásil prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá. Zo 65 zaregistrovaných škôl z krajov, ktoré sú partnermi projektu, vybrala odborná porota 42 škôl.

Kampaň je orientovaná na deti, pretože sú viac zraniteľné z pohľadu zhoršenej kvality ovzdušia. Dýchajú bližšie k zemi, kde sa najviac koncentruje znečistenie z dopravy. Ich dýchací a imunitný systém sa vyvíja, majú užšie dýchacie cesty, preto im zápal spôsobuje vážnejšie ťažkosti ako dospelým. Zároveň majú väčší príjem vzduchu na kilogram váhy.

„Cieľom výzvy je prepojenie zvýšeného výskytu oxidu dusičitého pri školách s fenoménom rodičovského taxi, so státím automobilov na voľnobeh a podobne. Ambíciou je, aby výsledky týchto meraní prezentovali pred spolužiakmi, rodičmi a zástupcami samosprávy práve žiaci zapojení do tejto kampane,“ uzavrel envirorezort.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >