Prehľadne. Aké sú presné pravidlá izolácie a karantény

gb, 5. decembra 2021 o 04:11

Počty nakazených stále rastú a veľa ľudí má zmätok v tom, ako presne fungujú karanténa a izolácia. Úrad verejného zdravotníctva preto pripravil podrobný prehľad, ako postupovať, ak sa u vás alebo vo vašom okolí objaví COVID-19.

Covid sa nevyhýba ani deťom.

Foto: shutterstock.com

Postup po pozitívnom teste

Informujte o výsledku testu vášho lekára a osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte dva dni pred odberom vašej pozitívnej vzorky, respektíve dva dni pred vašimi prvými príznakmi.

Po pozitívnom výsledku testu musíte byť v izolácii najmenej 10 dní od dátumu odobratia vzorky (ak ste nemali príznaky) alebo od dňa objavenia sa prvých príznakov.

Izoláciu môžete ukončiť, iba ak ste v posledných troch dňoch izolácie nemali žiadne príznaky ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia všeobecného lekára, ktorý posúdi, či ste spôsobilí ukončiť izoláciu.

Postup po úzkom kontakte s pozitívnou osobou alebo pri výskyte príznakov COVID-19

• Ak máte príznaky ochorenia COVID-19, musíte ísť okamžite do izolácie - platí to pre neočkované osoby, ale aj pre plne zaočkovaných a ľudí po prekonaní COVID-19. S príznakmi môžete ihneď podstúpiť test na COVID-19 (respektíve akonáhle vám bude možné v rámci testovacích kapacít prideliť termín).
• Ak ste nezaočkovaný a prišli ste do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá bola v priebehu nasledujúcich dvoch dní pozitívne testovaná na COVID-19 alebo mala nariadenú izoláciu, musíte nastúpiť do karantény. Ak ste bez príznakov, test podstupujete najskôr na 5. deň od posledného kontaktu. S príznakmi môžete test podstúpiť ihneď (resp. akonáhle vám bude možné v rámci testovacích kapacít prideliť termín).

Kedy sa karanténa končí

A. V prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny a ďalej uplynutím 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.
B. Ak test nebol vykonaný a počas 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, ďalej uplynutím 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.
C. V prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, o spôsobilosti ukončiť karanténu rozhodne lekár.

Ak ste zaočkovaný alebo ste prekonali COVID-19 a prišli ste do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá bola v priebehu nasledujúcich dvoch dní pozitívne testovaná na COVID-19 alebo mala nariadenú izoláciu, nie ste povinný ísť do karantény ani sa testovať.

Test však môžete podstúpiť dobrovoľne na 5. deň od kontaktu. Približne týždeň priebežne sledujte svoj zdravotný stav a prípadný výskyt príznakov ochorenia. Preventívne, pre istotu, tiež minimalizujte kontakt s ostatným ľuďmi a noste respirátor.

Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19, musia podstúpiť karanténu v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov s pozitívnou osobou vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu).


Postup v prípade spoločnej domácnosti s pozitívnym

V prípade stáleho kontaktu s pozitívnou osobou (žijú v spoločnej domácnosti) sa za posledný deň kontaktu považuje:
a) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,
b) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.

V praxi to znamená, že:
• ak žijete v spoločnej domácnosti s osobou pozitívnou na COVID-19, testovanie môžete podstúpiť na 10. deň od prvého výskytu príznakov u pozitívneho,
• alebo na 10. deň od jej pozitívneho výsledku testu, ak bola pozitívna osoba vo vašej domácnosti bez príznakov.
• Ak sami máte príznaky typické pre COVID-19, nečakajte, testovanie môžete podstúpiť okamžite.

Školy a žiaci postupujú podľa pravidiel stanovených v Školskom semafore: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

V prípade, že člen spoločnej domácnosti bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, nie je nutné, aby ostatní  členovia domácnosti ako „kontakty kontaktu“ ihneď podstúpili karanténu. Je však nevyhnutné dbať na prísne hygienické pravidlá a minimalizovať kontakt s inými ľuďmi. Ak bude mať člen spoločnej domácnosti pozitívny výsledok, zostávajú v karanténe všetci členovia spoločnej domácnosti.

Povinnosti počas domácej izolácie:

• dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa počas nej iba v mieste izolácie,
• zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
• dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok/respirátora,
• dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú v mieste izolácie,
• ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, je povinný záchranárov či zdravotníkov informovať, že sa nachádza v izolácii,
• denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
• o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať (telefonicky, e-mailom či SMS) svojho všeobecného lekára,
• bezodkladne po tom, čo bol osobe oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu, respektíve dva dni pred objavením sa príznakov typických pre ochorenie COVID-19.

Ak všetky úzke kontakty obratom upozorníte na pozitívny výsledok svojho testu, značne tým podľa hlavného hygienika Jána Mikasa pomáhate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší: „Čím skôr sa úzke kontakty dozvedia, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia zareagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko nákazy ďalších ľudí.”

Za úzky kontakt sa považuje kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2. osoby od seba boli vzdialené menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiéri, respektíve v uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >