Ak sa bojíte o deti, na vyučovanie ich posielať nemusíte, je to ospravedlnené. Čo ešte sa v školách mení od pondelka?

Gabriela Bachárová, 29. novembra 2021 o 04:50

Rodičia, ktorí majú strach o zdravie svojich detí alebo sa boja, že by nákaza prinesená zo školy mohla ohroziť rodinného príslušníka, už nemajú povinnosť posielať potomkov na vyučovanie.

Do školy už nemusia.

Foto: Shutterstock.com

„Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní na výchove a vzdelávaní v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takéto deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie,” explicitne sa uvádza v rozhodnutí ministra školstva s účinnosťou od pondelka 29. novembra tohto roka.

Viacerí rodičia už z obavy pred nákazou deti do školy neposielali aj predtým, doteraz však nemali možnosť. urobiť to legálne. Zákon hovorí o povinnej školskej dochádzke, a tak bolo na konkrétnej škole, či zareagovala chápavo. Na jar minulého roka bola školská dochádzka dobrovoľná a viacerí po nej volali aj teraz. Nestalo sa tak, ale rodičia môžu podľa nového rozhodnutie už nechať deti doma bez obáv.

Školy síce zostávajú oficiálne otvorené, ale v niektorých regiónoch už pristúpili k ich zatváraniu. Na popud Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prešli kvôli rozšíreniu nákazy medzi žiakmi a študentami na dištančné vzdelávanie napríklad okresy Rožňava a Vranov nad Topľou. Zatvorenie škôl (otvorené mali zostať len prvé stupne škôl) žiadal hlavný hygienik i konzílium odborníkov, čo je poradný orgán ministerstva zdravotníctva, ale bránil sa tomu minister školstva Branislav Gröhling.

Od pondelka sa tiež na školách zaviedli rúška (výnimky: deti do šesť rokov, deti v materskej škole či deti s poruchami autistického spektra) a zrušili sa krúžky, prevádzka centier voľného času, vyučovanie v jazykových školách a v základných umeleckých školách. Priamo v školách sa rušia výlety, exkurzie či rôzne súťaže, kurzy, dni otvorených detí.

Školy od pondelka ďalej získali možnosť poskytnúť podľa školského zákona „žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia Covid-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole".

Novinkou je, že sa predlžujú vianočné prázdniny, budú od 20. decembra do 7. januára budúceho roka. Posledným vyučovacím dňom tak bude piatok 17. decembra.

Predĺžil sa počet dní, ktoré môže ospravedlniť rodič
Doteraz mohol rodič dieťa ospravedlniť na maximálne tri dni, aj tu došlo k zmenám. Podľa rozhodnutia ministra školstva lehota sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka, ďalej sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie. Ide o iné prípady, ako keď rodič nepošle do školy dieťa vôbec.Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >