Kedy deti nemusia nosiť respirátor?

Gabriela Bachárová, 10. marca 2021 o 04:15

Od pondelka platí povinnosť nosiť respirátory v obchodoch a hromadnej doprave, malých detí sa však táto povinnosť nedotkne.

Deti do skončenia prvého stupňa nemusia nosiť respirátor.

Foto: shutterstock.com

„Deti do šiestich rokov nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty,“ informoval Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva. Staršie deti už síce túto povinnosť majú, ale nosenie respirátorov sa ich tiež netýka. „Deti od 6 rokov veku do ukončenia prvého stupňa ZŠ musia mať prekryté horné dýchacie cesty, a to rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,“ vysvetlil Eliáš. Rodičia si teda môžu vybrať, aký spôsob ochrany zvolia.

Vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva sa uvádza niekoľko ďalších výnimiek z nosenia respirátora. Povinnosť sa okrem žiakov na prvom stupni netýka ani týchto skupín:
• ľudia so závažnými poruchami autistického spektra
• ľudia so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
• ľudia pri výkone športu
• fotografovaní ľudia
• nevesta a ženícha pri sobáši
• umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
• tlmočníci do posunkovej reči
• zamestnanec, ktorý sa nachádza v interiéri sám
• osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže
• zamestnanec pracujúci vo veľmi horúcom prostredí

„Od 8. marca je povinný respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 v obchodných prevádzkach a vo vozidlách hromadnej dopravy. Od 15. marca bude táto povinnosť vo všetkých interiéroch,“ dodal Marek Eliáš.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >