Aká je kvalita 30 vodných plôch určených na kúpanie? Len jedna neuspela

Gabriela Bachárová, 17. júna 2022 o 04:50

Letné kúpanie v jazerách či nádržiach milujeme, nie vždy je však kvalita vody vyhovujúca. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil stav 30 vodných plôch, ktoré sú podľa vyhlášky vhodné na kúpanie. Kam sa nebáť prísť ani s deťmi?

Liptovská Mara

Foto: Eva Štenclová, Pravda

Vedeli ste, že „voda určená na kúpanie” je odborný pojem zakotvený aj v legislatíve? Ako vysvetľuje hlavný hygienik Ján Mikas: „Môže to byť akákoľvek prírodná povrchová vodná plocha vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou, s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.”

Neznamená to však, že ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že voda vhodná na kúpanie budú mať dobrú kvalitu počas celej kúpacej sezóny, ktorá zvyčajne trvá od 15. júna do 15. septembra.

Vody vhodné na kúpanie sa každoročne hodnotia a výsledky sa zasielajú Európskej komisii, pretože kvalita sa posudzuje podľa špecifických európskych kritérií. Analyzujú sa dva mikrobiologické ukazovatele, konkrétne baktérie Escherichia coli a črevné enterokoky). Na základe analýz zo štyroch po sebe idúcich kúpacích sezón sú potom vody zoradené do štyroch tried kvality: výborná, dobrá, dostatočná a nedostatočná. Toto hodnotenie ukazuje na dlhodobý vývoj kvality vody, ktorý sa však nemusí zhodovať s aktuálnym stavom.

Vysokou kvalitou sa vyznačujú napríklad Liptovská Mara, Zemplínska Šírava či Ružín, naopak, nedostatočnú kvalitu mala podľa hodnotenia z minulého roka ako jediná Zelená Voda pri Novom Meste nad Váhom.

80 hodnotených vodných plôch

Slovenská republika má v zmysle vodného zákona vyhlásených 32 lokalít za vody určené na kúpanie. Počas aktuálnej sezóny bude však sledovať kvalitu vody na kúpanie len v 30 lokalitách, pretože voda z vodnej nádrže Ružiná je vypustená z dôvodu rekonštrukcie. Obe tamojšie lokality, Ružiná pri obci Divín a Ružiná pri obci Ružiná, nebude môcť verejnosť túto sezónu využiť na kúpanie.

„Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva budú aj počas kúpacej sezóny 2022 na Slovensku monitorovať aj cca 50 ďalších prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie, ktoré sú verejnosťou využívané na rekreačné kúpanie, ”dodal hlavný hygienik.

Stav vôd vhodných na kúpanie

(pri každom jazere či nádrži nájdete hodnotenie z minulého roka, najlepšie sú vody označené prívlastkom výborná kvalita, potom nasledujú vody s dobrou a dostatočnou kvalitou a napokon s nedostatočnou)
pláž Ormet, okres Rimavská sobota - výborná kvalita

Drieňok, okres Rimavská Sobota - výborná kvalita

Dolnohodrušské jazero, okres Žarnovica - výborná kvalita

Veľké Richňavské jazero, okres Banská Štiavnica - výborná kvalita

Počúvadlianske jazero, okres Banská Štiavnica - výborná kvalita

Veľké Kolpašské jazero, okres Banská Štiavnica - výborná kvalita

Vindšachtské jazero, okres Banská Štiavnica - dobrá kvalita

Ivanka pri Dunaji, okres Senec - výborná kvalita

Zlaté piesky, okres Bratislava - dobrá kvalita

Vajnorské jazero, okres Bratislava - dobrá kvalita

Slnečné jazerá, okres Senec - dobrá kvalita

Vinianske jazero, okres Michalovce - dobrá kvalita

Zemplínska šírava - Biela hora, okres Michalovce - výborná kvalita

Zemplínska šírava - Hôrka, okres Michalovce - výborná kvalita

Zemplínska šírava - Medvedia hora, okres Michalovce - výborná kvalita

Zemplínska šírava - Kamenec, okres Michalovce - výborná kvalita

Zemplínska šírava - Paľkov, okres Michalovce - výborná kvalita

Pod Bukovcom, okres Košice- výborná kvalita

Ružín, okres Gelnica - výborná kvalita

Veľká Domaša - Tíšava, okres Vranov nad Topľou - výborná kvalita

Veľká Domaša - Valkov, okres Vranov nad Topľou - výborná kvalita

Veľká Domaša - Dobrá pláž, okres Vranov nad Topľou - dostatočná kvalita

Veľká Domaša - Holčíkovce, okres Vranov nad Topľou - dostatočná kvalita

Veľká Domaša - Poľany, okres Vranov nad Topľou - dobrá kvalita

Veľká Domaša - Nová Kelča, okres Vranov nad Topľou - dobrá kvalita

Veľká Domaša - Nová Kelča - poloostrov Krym, okres Vranov nad Topľou - dobrá kvalita

Zelená voda, okres Nové Mesto nad Váhom - nedostatočná kvalita

Šulianske jazero, okres Dunajská Streda - dobrá kvalita

Kunovská priehrada, okres Senica - dobrá kvalita

Liptovská Mara, okres Liptovský Mikuláš - výborná kvalita

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >