Aj pri respiračných ochoreniach je stále nárok na pandemické OČR

TASR, SITA, 29. decembra 2022 o 04:28

Aj v súčasnosti, keď sa naplno rozbehli respiračné ochorenia, Sociálna poisťovňa vypláca rodičom chorých detí pandemické ošetrovné. Dávka môže pomôcť tým, ktorí sa o deti starajú doma alebo ak sa školáci budú učiť z domu on-line z dôvodu uzatvorenia školy či triedy kvôli chrípkovým prázdninám alebo epidémii Covid-19.

Pandemické ošetrovné stále trvá.

Foto: Shutterstock.com

Dávku môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do jedenástich, respektíve osemnástich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. V prípade starších detí do 16 roku si rodičia môžu uplatniť nárok, ak lekár potvrdí potrebu osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa. Ak je dieťa nad 11 rokov veku zdravé a ostáva doma z dôvodu uzavretia triedy alebo školy, nárok na pandemické OČR nevznikne.

Podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ktoré sa zaviedlo v marci 2020 za mimoriadnej situácie, ktorá stále trvá, sa nemenia. Naďalej platí, že nárok na pandemické OČR má nemocensky poistená osoba, zdôraznil hovorca poisťovne Martin Kontúr.

Ak bolo zariadenie alebo jeho časť zatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, Sociálnej poisťovni na účely pandemického ošetrovného netreba predkladať potvrdenie. Tá dostáva informácie od okresných úradov v sídle kraja, ktorým poskytujú údaje školy. „Pre uplatnenie nároku na pandemické OČR stačí, aby rodič, ktorý už mal počas mimoriadnej situácie priznaný nárok na ošetrovné, na konci mesiaca zaslal elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné a vyznačil v ňom dni, počas ktorých sa o dieťa staral,” vysvetlil hovorca.

Ako Martin Kontúr dodal, nárok na pandemické ošetrovné majú poistenci naďalej aj v prípade, ak hygienik nariadil karanténne opatrenie, respektíve izoláciu konkrétnemu dieťaťu. Toto nariadenie potvrdzuje pediater na origináli Žiadosti o ošetrovné a zasiela ho Sociálnej poisťovni. V uvedenom tlačive vyznačí dĺžku opatrenia.

Sociálnej poisťovni však tlačivo môže predložiť aj rodič. Ak ešte nečerpal pandemickú OČR, musí o ňu Sociálnu poisťovňu požiadať. Nemusí však navštíviť pobočku osobne a môže tak urobiť z domu, treba vyplniť elektronický formulár Žiadosti o pandemické ošetrovné a zaslať ho elektronicky, upresnil hovorca.

Následne rodič na konci mesiaca ako doteraz zasiela elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ho ošetroval. Tento formulár treba zaslať iba, ak nárok na sociálnu dávku nebol uplatnený na originálnej Žiadosti o ošetrovné, ktorú potvrdil pediater a vymedzil v nej dĺžku starostlivosti alebo ošetrovania. Sociálna poisťovňa uviedla, že formuláre sú na jej webovej stránke.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >