Viac a jednoduchšie, platia nové podmienky pre náhradné výživné

pt, TASR, 11. februára 2020 o 04:50

Rodičia, ktorým bývalý partner neplatí na dieťa výživné sa ľahšie dostanú k peniazom. Štát upravil zákon, ktorý skracuje lehoty, zvyšuje dávky aj zjednodušuje celý byrokratický proces. Zmeny platia od začiatku tohto roku.

Náhradné váživné by malo byť po novom dostupnejšie pre viacerých osamelých rodičov.

Foto: shutterstock.com

Podľa nových predpisov sa za trestný čin neplnenia si vyživovacej povinnosti považuje, ak povinný rodič neplatí výživné dva mesiace po sebe. Doteraz to boli tri mesiace, po ktorých sa rodič starajúci sa o dieťa mohol obrátiť na úrad práce v okrese a požiadať štát o náhradné výživné.

Teraz tak môže urobiť už po dvoch mesiacoch. Prístup k náhradnému výživnému navyše získa viac rodičov. Zvýšil sa totiž limit príjmu, do ktorého vzniká na túto dávku nárok. O náhradné výživné si po novom môžu požiadať rodičia, ktorých príjem nepresiahne 1010 eur. Vzrástla aj maximálna výška náhradného výživného, a to na 355 eur.

Zmeny sa dotkli aj povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. Oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom sa od tejto povinnosti odbremenila.

Vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného má vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré si majú zo zákona príslušný úrad práce a exekútor vymieňať. Povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostáva nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >