Absolventi môžu získať peniaze od štátu. Za akých podmienok?

TASR, 6. júna 2024 o 05:53

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené pomôcť absolventom so vstupom na trh práce. Okrem sprostredkovania ponuky pracovných pozícií a odborného poradenstva môžu aj finančne asistovať pri rozvoji zručností, doplnení vzdelania a získaní pracovnej praxe.

Úrady práce majú pre absolventov pripravenú pomoc, aby si ľahšie našli zamestnanie, vrátane finančnej podpory.

Foto: Shutterstock.com

Absolventi škôl, evidovaní viac ako mesiac na úradoch práce, môžu v rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť žiadať úrad o zaradenie na prax a o poskytnutie príspevku na jej vykonávanie.

V rámci projektu Motivuj sa k zamestnaniu zas úrady dokážu poskytnúť príspevok 150 eur mesačne počas prvých troch mesiacov v novej práci, následne vo výške 75 eur mesačne.

„Ak majú absolventi potrebu doplniť si vzdelanie, môžu úrad požiadať o zaplatenie kurzu podľa vlastného výberu v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce. Úrady zaplatia vzdelávacie kurzy v plnej výške na základe splnenia podmienok uvedených v dohode o príspevku na vzdelávanie,“ pripomína Ústredie práce.

Vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných podporuje podľa ÚPSVaR aj projekt Právo na prvé zamestnanie. Zamestnávateľ v rámci neho môže dostať jednorazový príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce, a to na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 % celkovej ceny práce zamestnanca.

Absolventi sa môžu zapojiť aj do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu. Slúži na zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce a zlepšenie ich zručností na riadenie vlastnej kariéry. „Účastníci projektu sa v priebehu siedmich až desiatich poradenských stretnutí zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce,“ vysvetľuje ÚPSVaR.

Ponuku práce nájdu absolventi aj na webovom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk, ktorý vďaka agentovi automaticky vyhľadá pozície v súlade s predstavami a schopnosťami uchádzača.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >