Môže mať dieťa dve priezviská? Úrady dali jasné stanovisko

ahojmama, TASR, 18. júna 2024 o 05:42

Žena zo Slovenska žila s cudzincom v Španielsku, kde sa im narodilo aj spoločné dieťa. To tam dostalo dve priezviská – po mame a otcovi v spojenom tvare. Pri vydaní slovenského rodného listu však narazili na prekážky.

Vybavovanie na úradoch vie byť niekedy nepríjemné a zdĺhavé.

Foto: shutterstock.com

Osobitná matrika dieťaťu odmietla vystaviť slovenský rodný list, práve preto, že rodičia žiadali o zápis mena a priezviska v spojenom tvare, v akom ho má dieťa uvedené v španielskom rodnom liste. Nespokojný pár sa obrátil na verejného ochrancu práv. Ten po preskúmaní situácie dal za pravdu rodičom.

Zo zmluvy o fungovaní EÚ vyplýva právo každého občana EÚ slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov. Zmluva o fungovaní EÚ bráni tomu, aby orgány členského štátu pri uplatňovaní vnútroštátneho práva odmietli uznať priezvisko dieťaťa tak, ako bolo určené a zaregistrované v inom členskom štáte, v ktorom sa dieťa narodilo a má odvtedy bydlisko,“ odôvodnil ombudsman Róbert Dobrovodský s tým, že právne záväzné akty EÚ majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Jeho stanovisko potvrdila aj Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a osobitná matrika musela svoje pôvodné, negatívne stanovisko zmeniť. V plnom rozsahu vyhovela argumentácii verejného ochrancu práv a dieťaťu vystavila rodný list podľa požiadavky rodičov, teda jednotne s údajmi na rodnom liste zo Španielska.

Čo je ešte dôležité, podobný prípad by sa už opakovať nemal, keďže ministerstvo vnútra dalo prísľub, že dohliadne aby v obdobných prípadoch do budúcna boli práva osôb účinne zabezpečené. Slovenské deti, ktoré sa narodia v cudzine zmiešanému páru, už nebudú musieť vyvracať pochybnosti týkajúce sa ich identity a podozrenie z nepravdivého uvedenia priezviska, a to nielen keď sa narodia v členkom štáte EÚ.

„Potešilo ma, že zástupkyne rezortu vnútra a zahraničných vecí a európskych záležitostí SR počas piatkového rokovania rady vlády prišli s iniciatívou rozšíriť nové postupy aj na rodné listy vydané na celom svete. Teda nové postupy sa budú vzťahovať nielen na rodné listy vystavené v rámci EÚ," uzavrel Róbert Dobrovodský.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >