Veľký prieskum v slovenských školách: Pohárik si dá každý druhý žiak

pt, SITA, 12. augusta 2019 o 08:43

Zaberá prevencia, alebo si mladí nachádzajú iný typ zábavy, bez omamných látok? V každom prípade pijú alkohol menej, aspoň podľa najnovšieho prieskumu Centra vedecko-technických informácií v pôsobnosti ministerstva školstva.

Polovica pije, polovica abstinuje, ukázal prieskum na slovenských základných a stredných školách.

Foto: shutterstock.com

Potešujúcou správou je, že počet žiakov, ktorí požívali alkoholické nápoje, klesá od roku 2012 a naopak, zvyšuje sa počet abstinentov. Najhorší stav s pitím alkoholu bol v rokoch 2001, 2003 a 2012, keď alkohol požívali viac než tri štvrtiny opýtaných a k abstinentom patrila približne pätina respondentov.

Tento rok pilo alkoholické nápoje omnoho menej žiakov základných a stredných škôl, aj keď, žiaľ, stále pilo. Ku konzumácii sa prihlásila zhruba polovica opýtaných. Druhú tvorili práve abstinenti.

Prieskum sa zameral na prežívanie voľného času v on-line priestore a konzumáciu legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl. Uskutočnili sa na vzorke vybraných žiakov základných a stredných škôl v Slovenskej republike s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. Týkal sa všetkých typov škôl, vo všetkých krajoch Slovenska, s výnimkou konzervatórií. „Závery prieskumu by mali predstavovať východisko pre hlbšie skúmanie problematiky v nasledujúcich rokoch,“ očakáva ministerstvo školstva.

Porovnanie dát za roky 2009, 2012 a 2018 ukázalo vzostup počtu respondentov, ktorí pili alkohol často. Zároveň sa znížil počet opýtaných, ktorí alkoholické nápoje konzumovali občas, a zvýšil sa počet žiakov, ktorí ich nepili vôbec.

V rokoch 2009 a 2012 patril najvyšší počet opýtaných k príležitostným konzumentom alkoholu, zatiaľ čo v roku 2018 najviac respondentov nepilo alkohol vôbec.

Podľa ministerstva sú za zlepšením situácie najmä rôzne celospoločenské opatrenia, napríklad časté kontroly podnikov predávajúcich alkohol, oznamovanie pitia alkoholu a finančné postihy rodičov.

Postoj mladých k alkoholu sa formuje podľa odborníkov z Fóra Pi s rozumom najmä v rodinách, preto je veľmi dôležité, ako sa doma o alkohole hovorí. „Deti kopírujú svojich rodičov a už obyčajný prípitok im ukazuje, že piť je vlastne normálne,“ zdôraznil v nedávnom rozhovore pre ahojmama.sk psychoterapeut Jozef Šedivý.

Podľa nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch môže v škole okrem školského psychológa, sociálneho pedagóga a výchovného poradcu pôsobiť školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, ktorý koordinuje primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov. Zároveň ministerstvo školstva každý rok prideľuje školám finančné prostriedky na základe výzvy rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách a školským zariadeniam prostredníctvom výzvy Protidrogová prevencia.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >