Sepsa môže ohroziť na živote aj po ľahkej infekcii. Ohrozené sú najmä malé deti a starší ľudia

gb, 13. septembra 2023 o 06:18

Ľudovo sa jej hovorí otrava krvi. Sepsa je obávaná komplikácia infekcií, ktorá môže, žiaľ, skončiť aj smrťou postihnutého. Nie je pravdou, že vzniká len po veľmi ťažkých zápaloch, hrozí aj pri ľahších nákazách.

Infekciu radšej poriadne vyliečiť.

Foto: Shutterstock.com

Svetový deň sepsy si pripomíname práve dnes, v stredu 13. septembra. Otrava krvi je, žiaľ, najčastejšia príčina smrti po nezvládnutej infekcii, zvyčajne bakteriálnej. Platí pritom, že nemusí ísť len o závažnú infekciu, ale aj o pomerne ľahkú.

„Sepsa je klinický stav ťažkej infekcie a pokiaľ sa adekvátne nelieči, môže vyústiť až do septického šoku so zlyhávaním obehu a následne aj ostatných životne dôležitých orgánov,” vraví primárka Jarmila Dekrétová z oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Nemocnice Agel Zlaté Moravce. Sepsa môže skončiť zlyhaním pľúc, obličiek, pečene, tráviaceho systému či mozgu.

Seniori nad 65 rokov a malé deti, z nich najmä dojčatá, ľudia s oslabenou imunitou, ľudia, ktorí trpia chronickými chorobami (cukrovka, rakovina, ochorenia obličiek a pľúc), pacienti po operáciách a po ťažkých zraneniach (najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti) sú najviac ohrozenými skupinami.

Ako sepsu poznať

„Dôležitým faktorom úspešnosti liečby je včasná identifikácia pacienta a nasadenie adekvátnej liečby. Ak má pacient zrýchlené dýchanie, systolický tlak krvi pod 100 Torr a je prítomná alterácia (porucha) vedomia, mali by sme myslieť na to, že takéto zhoršenie klinického stavu môže byť spôsobené sepsou,” objasňuje v tlačovej správe nemocnice lekárka. Varovným signálom je aj nezrozumiteľná reč, zmätenosť, extrémna triaška, nevylučovanie moču, prípadne zmena farby kože.

Odporúča sa odobrať vzorky zo všetkých materiálov, u ktorých je podozrenie na zdroj infekcie. Napríklad hlieny z dýchacích ciest, moč, mozgovomiešny mok, hnis z rán. Za najdôležitejšiu vzorku sa považuje odber krvi na mikrobiologické vyšetrenie.

„Základnou liečbou je antimikrobiálna liečba. Antibiotiká pri bakteriálnej infekcii, antivirotiká pri vírusovej infekcii, antimykotiká pri kvasinkovej infekcii. Zo začiatku je liečba kombinovaná, pri dokázaní pôvodcu je cielená. Nevyhnutnou súčasťou je nájsť ložisko infekcie a podľa možnosti ho odstrániť. Okrem klinického stavu pacienta sa sledujú aj zápalové parametre v krvnom obehu. Odpoveď pacienta na liečbu rozhoduje o dĺžke antimikrobiálnej liečby. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je aj tekutinová liečba kryštaloidnými roztokmi, nutričná liečba, imunoterapia,” konštatuje primárka.

Existuje nejaká prevencia? „Pri návšteve ústavného alebo ambulantného zdravotníckeho zariadenia je nutné predchádzať vzniku nozokomiálnych (nemocničných) nákaz správnou a dostatočnou hygienou rúk. Ďalej chrániť rizikové skupiny, akými sú novorodenci, starší ľudia, tehotné ženy a osoby s poruchami imunity. Nezanedbávať a nepodceňovať liečbu zápalových ochorení,” uzatvára lekárka.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >