„Dôverovala som lekárom.“ Na Kramároch operujú deti s bolesťami kolien novou metódou

gb, 28. decembra 2022 o 04:18

Lekári Národného ústavu detských chorôb začali operovať detských pacientov s dlhodobými bolesťami kolena novou metódou – nanoskoskopiou s výrazne menším priemerom operačných nástrojov. Na Ortopedickej klinike sa prvou operovanou pacientkou stala 16-ročná Rebecca s dlhodobými bolesťami kolena. Súčasne je aj prvým detským pacientom na Slovensku operovaným touto metódou.

Lekári operujú novou metódou.

Foto: NÚDCH

Nanoskopia kolena je moderná diagnostická a liečebná metóda, ktorá využíva základné princípy bežnej artroskopie, ale s výrazne menším priemerom operačných nástrojov. Kým štandardne využívaná artroskopická kamera so zavádzačom má priemer približne šesť milimetrov, priemer nanoskopickej kamery so zavádzačom je iba 2,2 milimetra. Artroskopia je metóda, keď sa kĺb naplní sterilným roztokom a po zavedení endoskopu je možné pozrieť si a ošetriť kĺbnu dutinu.

„Som veľmi rád, že našich pacientov môžeme operovať šetrnejšou metódou. Vďaka nano veľkosti využívanej optiky môžeme tieto zákroky vykonávať aj v lokálnej anestézii, čo je pre pacienta bezpečnejšie a šetrnejšie riešenie,” ocenil v správe nemocnice na sociálnych sieťach benefity novej metódy Peter Bartoň, riaditeľ Národného ústavu detských chorôb.

Ďalšou výhodou je minimalizovanie veľkosti operačných rán, ktoré si nevyžadujú šitie, stačí sterilné krytie podobne ako pri odbere krvi. Vzhľadom na veľkosť nástrojov je však možnosť ošetrenia niektorých lézií obmedzená.

Rebecca Korbelová, prvá pacientka operovaná novou metódou.

Foto: NÚDCH


„Nová metóda je vhodná hlavne u pacientov s dlhodobými bolesťami kolena nejasnej príčiny, pričom nanoskopia umožní nielen presnejšiu diagnostiku, ale aj ošetrenie menších patologických nálezov. Tiež predstavuje vhodnú metódu pre pacientov s akútnymi poúrazovými stavmi na rýchlu diagnostiku a naplánovanie ďalšieho liečebného postupu u pacienta. Vzhľadom na použitie lokálnej anestézie je určená pre starších pacientov od približne 14. roku života, u ktorých možno predpokladať väčšiu mieru spolupráce v porovnaní s menšími detskými pacientami,” priblížil profesor Milan Kokavec, prednosta Ortopedickej kliniky. „Dôverovala som lekárom,” povedala prvá slovenská pacientka operovaná touto metódou, šestnásťročná Rebecca Korbelová.

Priebeh operačného výkonu zahŕňa predoperačnú prípravu, edukáciu rodiča aj samotného pacienta o plánovanom operačnom výkone. Rovnako ako pri klasickej artroskopii je potrebná dôkladná dezinfekcia operačného poľa a následná aplikácia lokálneho anestetika v mieste operačných vstupov a do kolenného kĺbu.

„Samotné zavedenie operačných nástrojov realizujeme s pomocou ostrej kanyly, ktorou vytvárame vstupy do kolena podobnou technikou ako pri zavádzaní ihly pri odbere krvi. Následne s pomocou zavedeného nanoskopu a konkrétneho operačného nástroja realizujeme samotnú diagnostiku a prípadne ošetrenie zistenej patológie,” hovorí Matúš Halas, lekár Ortopedickej kliniky a ako ďalej dopĺňa, hlavnou výhodou uvedenej techniky je miniinvazívnosť s minimálnou bolestivosťou a rýchlou pooperačnou rekonvalescenciou pacienta. Nezanedbateľnou výhodou je aj menej zdravotníckeho personálu počas samotného výkonu. Pri lokálnej anestézii nie je potrebná prítomnosť anestéziologa a anestéziologickej sestry.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >