Zavretá trieda či škola? Za akých podmienok dostanú rodičia pandemické ošetrovné

gb, 19. septembra 2021 o 04:30

Počty žiakov v karanténe rýchlo stúpajú, podľa posledných údajov spred pár dní ich bolo vyše 27 tisíc. Sociálna poisťovňa pripravila pre rodičov prehľad, ktorý im poradí, ako postupovať pri uplatňovaní nároku na pandemické ošetrovné.

Počet tried uzatvorených kvôli Covidu-19 rastie.

Foto: SITA

Stále platí, že pandemické ošetrovné (OČR) môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11 (prípadne do 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy kvôli výskytu ochorenia Covid-19. Možnosť poberať dávku majú pritom aj rodičia očkovaných detí.

V prípade starších detí do 16 roku veku si rodičia nárok na ošetrovné môžu uplatniť vtedy, ak je dieťa priamo choré a lekár potvrdí, že sa oň musia osobne a celodenne starať. Ak však dieťa do školy nechodí z obavy pred koronavírusom, rodičovi nárok na dávku nevzniká.

Podmienky nároku na pandemické ošetrovné sa od začiatku školského roka nemenili, stále platia pravidlá, ktoré boli zavedené pri vzniku krízovej situácie v marci minulého roka. Dávka môže pomôcť rodičom, ktorých deti sa učia online z dôvodu uzatvorenia školy či triedy, napríklad ak je v triede pozitívny žiak a o tomto uzavretí rozhodne príslušný orgán. Tým môže byť riaditeľ školy, zriaďovateľ, hygienik či minister.

Ak bolo vyučovanie v škole alebo jej časti prerušené, rodičia majú nárok na dávku na obdobie vymedzené rozhodnutím príslušného orgánu. Sociálnej poisťovni k tomu nemusia predkladať žiadne potvrdenie. Informácie o žiakoch, ktorých sa uzavreté zariadenia týkajú, dostáva poisťovňa priamo od okresných úradov. Stačí, aby rodič, ktorý už mal počas krízovej situácie priznaný nárok na ošetrovné, na konci mesiaca zaslal elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné a vyznačil v ňom dni, počas ktorých sa o dieťa staral.

Ak rodič ešte nikdy nečerpal pandemickú OČR, musí o dávku Sociálnu poisťovňu požiadať. Nie je však nutné navštíviť pobočku a môže tak urobiť z domu – je potrebné vyplniť elektronický formulár Žiadosti o pandemické ošetrovné a zaslať ho elektronicky (žiadosť o dávku sa posiela len raz za celé obdobie koronakrízy). Následne na konci mesiaca poistenec tak ako doteraz zasiela elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ho ošetroval.

Žiadosť o pandemické ošetrovné na začiatku OČR i i čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné nájdete tu.Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >