Problémy s matematikou? Možno máte doma dyskalkulika

Patricia Poprocká, 19. júna 2019 o 05:47

Ach tá matematika! Práve tento predmet robí teraz pred koncoročným vysvedčením mnohým školákom vrásky, keď márne bojujú o lepšiu známku. Často to však vôbec nie je o lenivosti alebo neschopnosti dieťaťa. Možno trpí dyskalkúliou a s tou sa zázraky robiť nedajú. Iba veľmi pomalé krôčky vpred.

Čísla, ich význam a poradie bývajú pre dyskalkulikov často neprekonateľný problém.

Foto: shutterstock.com

Dyskalkúlia je zjednodušene povedané porucha matematických schopností. Tých je viac – porozumenie úlohe, rozpoznanie čísel, napísanie ich v správnom poradí a iné. Zahŕňajú tiež základné úkony ako sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, s čím má dyskalkulik problém. Príklad 20+0 vypočíta napríklad s výsledkom 200, 6x4 je 12, 6+9 zasa 18 a podobne. Zvykne si tiež zamieňať poradie čísel napríklad 12 a 21, nerozozná poriadne jednotky, desiatky, stovky, čo mu potom robí problémy pri chápaní jednotiek váhy či dĺžky (kilo, deka, a podobne).

Na určenie, či dieťa naozaj trpí dyskalkúliou, je potrebné odborné psychologické vyšetrenie a presná diagnostika, o aký problém vlastne ide. Pretože napríklad ťažkosti s násobením môžu signalizovať poruchu sekvenčnej organizácie, pamäti, sluchovo-vizuálnych asociácií, operačných funkcií, ale aj ďalších vecí.

Tu je niekoľko náznakov, podľa ktorých možno dyskalkúliu spoznať:
– Dieťa má ťažkosti zapamätať si poradie úkonov, potrebných na vyriešenie úlohy
– Dieťa má problémy zaviesť si počtový poriadok. Napríklad sa nevie naučiť malú násobilku – nechápe podstatu násobenia. Naučí sa možno jednotlivé násobky čísel, nič mu však nehovoria samotné spoje, ako sa k nim dopracovalo.
– Nevie porozumieť číslam, čo vlastne znamenajú. Vie napísať niektoré z čísel, nevie už ale, aké nasleduje za ním.
– Problémy so sčítaním, odčítaním – dieťa ráta pomocou prstov.
– Problémy pri slovných úlohách, keď napríklad nevie zvoliť vhodnú operáciu – či treba sčítať, odčítať, deliť a podobne.
(Zdroj: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva)

Ako v prípade ostatných porúch, aj pri dyskalkúlii je podľa odborníkov dôležité, ako k dieťaťu pristupujeme. Dieťa by malo cítiť povzbudzovanie a pozitívne jednanie. Často je nevyhnutné vracať sa k základom, dieťa učiť takpovediac od začiatku. Pozornosť treba venovať spôsobu, akým sa žiakovi dávajú pokyny a musí sa aj naučiť, ako sa so situáciou vyrovnať. Pri problémoch s aritmetickými výpočtami môže pomôcť aj kalkulačka. Samozrejme, je tu ešte špeciálna terapia, v krajnom prípade lieky.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >