Osamelá matka môže materské poberať dlhšie

TASR, 29. septembra 2019 o 03:47

Nárok na materské matke dieťaťa zaniká spravidla po 34 týždňoch, odkedy ho začala poberať. Osamelá matka ho však môže dostávať dlhšie, 37 týždňov.

Osamelá matka má nárok na dlhšie materské.

Foto: Shutterstock.com

Ak sa nachádza v tejto situácii a chce požiadať o predĺženie materského, musí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne ku koncu 34. týždňa poberania materského predložiť čestné vyhlásenie o osamelosti.

Okrem identifikačných údajov matky musí toto čestné vyhlásenie obsahovať dôvod jej osamelosti a informáciu, či žije v domácnosti sama, alebo s inou osobou a či náklady na domácnosť uhrádza sama, alebo spolu s inou osobou, respektíve inými osobami.

„Tlačivo čestné vyhlásenie je v niektorých pobočkách Sociálnej poisťovne k dispozícii, spravidla si ho však poistenka píše sama neformálnym listom. Za osamelú sa z hľadiska poskytovania dávky materské považuje poistenka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. To však neznamená, že automaticky stačí, že matka dieťaťa nie je vydatá. Za osamelú sa na tento účel nepovažuje, ak žije v spoločnej domácnosti napríklad s rodičmi alebo s inou osobou, napríklad s mužom, ktorý nie je jej manželom," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Nárok na predĺženie poberania materského má okrem matky aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti. V takomto prípade sa podmienka osamelosti posudzuje rovnako, avšak nárok na materské sa predlžuje z 28 týždňov na 31 týždňov od vzniku nároku na túto dávku.

Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa vyplatila spolu 275 234 dávok materského v priemernej výške 710 eur.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >