Roky na materskej sa počítajú aj do dôchodku. Čo všetko pre to treba urobiť?

pt, 16. júna 2019 o 07:17

Roky, počas ktorých sa žena na materskej dovolenke stará o dieťa, sa jej započítavajú aj do dôchodku. Nebude však mať za ne zohľadnený svoj predchádzajúci príjem, ale o niečo nižší. Je totiž poistenkyňou štátu a ten za svojich poistencov odvádza osobitné, nižšie odvody.

Za väčšinu žien na materskej štát platí poistné automaticky.

Foto: shutterstock.com

Čo všetko musí rodič na materskej urobiť, aby sa mu tieto roky započítavali ako odpracované pri určení dôchodku?

Väčšina nemusí robiť nič. Ak má totiž matka nárok na rodičovský príspevok, na platenie dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne sa nemusí osobitne prihlasovať. Poisťovňa ju eviduje automaticky ako poistenca štátu, a to na základe údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pripomeňme, že nárok na rodičovský príspevok vznikne žene, ak má ona a dieťa trvalý pobyt na území Slovenska. Zároveň nesmie byť dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO, nesmie mať priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nesmie byť v dôchodkovom veku.

Koho štát automaticky neprihlasuje

Prihlášku do Sociálnej poisťovne na platenie penzijných odvodov si však musia sami podať matky, ktorým nevznikol nárok na rodičovský príspevok. Rovnako tie, ktoré rozviažu pracovný pomer v prvých mesiacoch materskej, keď ešte poberajú zo Sociálnej poisťovne materské, a tiež tie, ktoré pracovný pomer rozviazali pred nástupom na materskú, ale nárok na materské im vznikol z ochrannej lehoty.

Prihlásiť sa môžu aj spätne, ale len od 1. januára 2018.

V apríli 2019 Sociálna poisťovňa vo svojom registri evidovala 196 754 osôb, za ktoré platí poistné štát. Z toho najväčší podiel (146 090) predstavovali osoby starajúce sa o dieťa do veku šesť rokov alebo invalidné dieťa do veku 18 rokov.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >