Ombudsmanka Mária Patakyová: Z chýb sa musíme poučiť, rodič v nemocnici nie je návšteva!

Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv, 19. júla 2020 o 04:46

V čom zlyhalo ministerstvo zdravotníctva, prečo sa počas krízového stavu nemohli muži sprevádzať svoje partnerky pri pôrode a prečo zostali rodičia odlúčení od svojich predčasne narodených detí? Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová v našej rubike Tento týždeň píše analyzuje chyby, ktoré štát urobil počas pandémie a vystríha pred ich opakovaním.

Mária Patakyová vyčíta ministerstvu zdravotníctva, že v čase pandémie nedokázalo vydať jednoznačné usmernenia, ktoré by ochránili základné práva žien pri pôrode a rodičov predčasne narodených detí.

Foto: SITA

Pandémia ochorenia COVID-19 a na ňu nadväzujúci núdzový stav priniesli obmedzenia ľudských práv a základných slobôd v rôznych oblastiach. Dotkli sa aj ochrany reprodukčného zdravia a práv žien i predčasne narodených detí. Zásah do základných práv aj v čase epidémie a núdzového stavu však môže byť vykonaný iba v prípade, ak sleduje legitímny cieľ, je nevyhnutný a spôsob, akým sa realizuje, musí byť primeraný.

Sprevádzajúca osoba pri pôrode nebola počas pandémie samozrejmosťou

Niektoré zdravotnícke zariadenia na Slovensku neumožnili ženám mať pri sebe počas pôrodu sprevádzajúcu osobu. Zákaz sprevádzajúcej osoby pri pôrode si tieto zariadenia odvodili od zákazu návštev pacientov v slovenských nemocniciach, ktorý vydal krízový štáb začiatkom marca.

Reštrikčné opatrenia súvisiace so zákazom sprevádzajúcej osoby pri pôrode zdravotnícke zariadenia odôvodňovali snahou minimalizovať riziko nákazy. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by však zdravotnícky personál mal prijať také opatrenia na zníženie rizika infekcie pre seba a ostatných, ktoré by spočívali predovšetkým v používaní ochranných prostriedkov a v dodržiavaní hygienických zásad.

Podľa stanoviska WHO majú všetky tehotné ženy, vrátane žien s pozitívnym testom alebo podozrením na COVID-19, právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho a po ňom. Súčasťou je aj možnosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy.

Pozitívny vplyv sprevádzajúcej osoby potvrdili výskumy

Výskumy preukázali, že sprevádzajúca osoba pri pôrode dokázateľne ovplyvňuje pozitívne priebeh pôrodu, zvyšuje šance na vaginálny pôrod a predstavuje pre ženu psychickú a emočnú podporu. Jej prítomnosť tak môže znížiť pravdepodobnosť, že budú nevyhnutné medicínske zásahy do pôrodu, ktoré si vyžadujú zásah zdravotníckeho personálu. Z týchto poznatkov vychádzali aj niektoré zdravotnícke zariadenia na Slovensku, ktoré neobmedzili možnosť mať pri pôrode sprevádzajúcu osobu.

Na dôležitosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode apelovala aj osobitná spravodajkyňa OSN proti násiliu páchaného na ženách, ktorá vyzvala štáty, aby zabezpečili túto možnosť.

Obavy žien

Na Kanceláriu verejného ochrancu práv sa počas koronakrízy obrátilo niekoľko budúcich mamičiek, ktoré sa obávali pôrodu bez sprevádzajúcej osoby. Išlo aj o ženy, ktoré v minulosti zažili rôzne negatívne zážitky, prípadne mali traumy z predchádzajúcich pôrodov. Vo svojich podaniach uvádzali, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby je pre nich esenciálne dôležitá, a preto navrhovali pôrodniciam napríklad aj to, aby sa sprevádzajúca osoba dala testovať na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 a následne by sa izolovala spolu s budúcou mamičkou až do pôrodu. Niektoré zdravotnícke zariadenia však nereagovali ani na takéto navrhované individuálne riešenia.

Ministerstvo zdravotníctva bez jasného stanoviska

Ministerstvo zdravotníctva nespresnilo informácie a neusmernilo nemocnice, ako postupovať v prípade sprevádzajúcej osoby. Na webovej stránke uverejnilo odporúčania týkajúce sa obmedzenia počtu osôb zdravotníckeho personálu počas pôrodu. Súčasne publikovalo odporúčania WHO, v ktorých sa uvádza, že ženy majú právo na kvalitnú pôrodnú starostlivosť aj počas pandémie COVID-19, súčasťou ktorej je aj možnosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy.

Pre mnohé ženy to v konečnom dôsledku znamenalo, že boli nútené rodiť bez sprevádzajúcej osoby, niektoré si tak museli znova prechádzať traumatickou situáciou bez blízkej osoby.

Zmena prišla až 11. mája spolu s odporúčaním hlavného hygienika, ktoré spresnilo, že zákaz návštev sa netýka sprevádzajúcich osôb pri pôrode.

Predčasne narodené deti bez kontaktu s rodičmi

Pandémia okrem sťažených podmienok počas pôrodov významne ovplyvnila aj situáciu predčasne narodených detí a ich rodičov, a to zamedzením ich osobného kontaktu. Obmedzený styk týchto detí s ich matkami a celkovo rodičmi však predstavuje výrazné riziká. Vzhľadom na právo maloletých pacientov a pacientiek na sprevádzajúcu osobu a najlepší záujem dieťaťa sa možno domnievať, že ani v mimoriadnej situácii by nemali zdravotnícke zariadenia prítomnosť rodičov u hospitalizovaných detí úplne vylúčiť. V krízových situáciách je zároveň potrebné, aby nemocnice prijali nevyhnutné hygienické a bezpečnostné opatrenia, ktoré by umožnili kontakt rodičov s hospitalizovaným dieťaťom tak, aby nedošlo k ohrozeniu poskytovania zdravotných služieb.

Dôležité je posudzovať, čo je najlepším záujmom dieťaťa, do akej miery možno v tejto súvislosti obmedziť právo rodičov na kontakt s dieťaťom a či je úplný zákaz kontaktu rodičov s dieťaťom primeraným zásahom.

Niekoľko dlhých týždňov na Slovensku platilo nariadenie hlavného hygienika o zákaze návštev hospitalizovaných pacientov a pacientiek, na základe ktorého zdravotnícke zariadenia úplne zamedzovali osobný kontakt rodičov s predčasne narodenými deťmi.

Rodičov predčasne narodených detí nemožno považovať za bežnú návštevu

V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že prítomnosť rodičov nemožno považovať za bežnú návštevu. Dieťa má pri poskytovaní zdravotných služieb právo na prítomnosť rodičov. Zákonný zástupca tiež zastupuje dieťa a má rodičovskú zodpovednosť, pod ktorú spadá aj ochrana dieťaťa. Navyše je prítomnosť blízkej osoby aj v záujme dieťaťa a jeho úspešnej liečby. Vedecké štúdie poukazujú na priamu súvislosť medzi pravidelným stykom rodičov s predčasne narodenými deťmi a zlepšením výsledkov ich vývoja.

Ministerstvo zdravotníctva nemocnice neusmernilo

Na tomto mieste je dôležité zdôrazniť, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky neusmernilo nemocnice nariadením upravujúcim prítomnosť sprevádzajúcej osoby detí v zdravotníckych zariadeniach počas pandémie COVID-19. Nevydalo žiadne usmernenie, ktoré by reflektovalo vzniknuté nedorozumenia a odlišnú aplikáciu nariadenia hlavného hygienika o zákaze návštev.

Je potrebné zopakovať, že sprevádzajúca osoba pri pôrode, ani rodičia predčasne narodených detí nie sú návštevy.

V Českej republike riešilo ministerstvo situáciu vydaním Metodického odporúčania o prítomnosti zákonných zástupcov pri maloletých pacientoch v čase núdzového stavu, ktoré slúžilo na vyjasnenie nezrovnalostí v súvislosti s hospitalizáciou maloletých.

Výzva na poučenie sa do budúcnosti

Pre zvládnutie pandémie je bezpochyby potrebné počúvať hlas odborníkov a odborníčok v oblasti virológie či epidemiológie. Na druhej strane je však dôležité, aby boli zásahy do základných práv a slobôd vždy primerané.

Viaceré momenty súvisiace s obmedzovaním či porušovaním základných práv počas pandémie by v tejto chvíli mali slúžiť ako podklad pre poučenie sa z chýb do budúcnosti. Len ak oprávnené orgány zreflektujú svoju činnosť a vyhodnotia, ktoré prijímané opatrenia boli nad rámec nevyhnutnosti a primeranosti, môžu zvládnuť ďalšiu vlnu pandémie s väčším rešpektom k ľudským právam.

V prípade predčasne narodených detí by bolo vhodné, aby sa aj v budúcnosti citlivo zvažovali a minimalizovali opatrenia, ktoré majú za následok úplný zákaz styku rodičov s predčasne narodenými deťmi v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike počas pandémie v súvislosti s ochranou práv detí a rodičov a s najlepším záujmom dieťaťa.

V rámci pôrodníckej starostlivosti je to prijatie adekvátnych opatrení, ktoré zabezpečia kvalitnú zdravotnú starostlivosť rešpektujúcu základné práva a slobody a možnosť mať pri pôrode sprevádzajúcu osobu.

Zároveň nás čaká aj prehodnotenie fungovania pôrodníckej starostlivosti ako takej a odstránenie systémových porušení práv a slobôd v tejto oblasti. Príkladmi sú rutinné nástrihy hrádze či šitie pôrodných poranení bez anestézie, ktoré v súlade s Osobitným spravodajcom OSN pre násilie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trest možno považovať za jasný príklad hrubého zaobchádzania. Potrebujeme preto prijať nové štandardy pôrodnej starostlivosti, ktoré budú reflektovať medzinárodne uznávané štandardy pôrodnej starostlivosti.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saTento týždeň píše - ďalšie články

 • Obrázok Zuzana Krišková zo Ženských kruhov: „Dokážu aktívne ženy zmeniť rutinu v pôrodnici?“

  Zuzana Krišková zo Ženských kruhov: „Dokážu aktívne ženy zmeniť rutinu v pôrodnici?“

  „Je povinnosťou zdravotníckeho personálu poskytovať zdravotnú starostlivosť tak, aby podporovali zdravie žien a ich detí, dbali na dodržiavanie ich ľudských práv, a to platí aj v čase pandémie. Nie je úlohou žien si svoje práva vybojovať, vyjednať, zabezpečiť. To je naša filozofia v Ženských kruhoch. Zároveň si uvedomujeme, že ženy chcú byť aktívne a tehotné ženy nemôžu iba pasívne čakať, kým sa situácia zlepší. Ony sú tehotné tu a teraz," uvádza vo svojom ďalšom článku v našej pravidelnej rubrike Tento týždeň píše predsedníčka združenia Ženské kruhy Zuzana Krišková.

 • Obrázok Eva Marková: „Jednorodičovstvo je tvrdá práca, ale prináša nádej.“

  Eva Marková: „Jednorodičovstvo je tvrdá práca, ale prináša nádej.“

  Silvia sa po rozvode stará o deti, pracuje, rieši svoje zdravotné problémy i nedostatok financií. Náročná situácia ju však posilnila. Jej príbeh popisuje v našej pravidelnej rubrike „Tento týždeň píše" Eva Marková z organizácie Jeden rodič, ktorá sa snaží presadzovať práva rodín, v ktorých deti vyrastajú len s jedným rodičom. „V jednorodičovstve je dôležité nechcieť od seba byť dokonalým, nemať ambíciu, že plnohodnotne nahradíte druhého rodiča. Je potrebné naučiť sa brať veci také, aké sú," cituje Eva Marková statočnú mamičku.

 • Obrázok Ako sa pri výchove zbaviť pocitov viny?

  Ako sa pri výchove zbaviť pocitov viny?

  Vychovávať deti nás nik neučil, preto často nevieme, ako v danej situácii zareagovať a následne si kladieme otázky, či sme sa zachovali správne. Neraz si svoje správanie voči deťom vyčítame. Ako z toho von? Riešenie existuje, a približuje ho Andrea Poloková zo združenia MAMILA v našej pravidelnej rubrike Tento týždeň píše.

 • Obrázok Piatiaci a šiestaci by sa nemali učiť z domu, ale chodiť riadne do školy

  Piatiaci a šiestaci by sa nemali učiť z domu, ale chodiť riadne do školy

  Učitelia to dnes nemajú ľahké. Učiť svojich žiakov na diaľku, bez priameho kontaktu nie je veru jednoduché, najmä ak niektorí pri tom vylihujú v posteli s mobilom či tabletom v ruke. Silvia Bodláková vyučuje už dlhé roky matematiku a v našej dnešnej rubrike píše o úskaliach dištančného vzdelávania i o tom, ako si s nimi poradiť.

 • Obrázok Taká pohoda, že sa to ani veriť nechce. Bola som pri tom, ako sa v Dánsku narodil Joste...

  Taká pohoda, že sa to ani veriť nechce. Bola som pri tom, ako sa v Dánsku narodil Joste...

  Nik mi neveril, že násilie pri pôrode existuje, vraví režisérka Maia Martiniak, ktorá vo svojom novom dokumente Neviditeľná otvára tému pôrodnej traumy. V dnešnom príspevku našej rubriky Tento týždeň píše ale opisuje radostnejší príbeh jedného pôrodu v Dánsku, svedčiaci o tom, že ak sa chce, dá sa zladiť bezpečnosť i rešpektovanie žien. Práve ten Maiu motivoval, aby dokončila film o temnej stránke pôrodníctva, ktorý bude mať o týždeň premiéru.

 • Obrázok Zuzana Krišková zo Ženských kruhov: Nástrih nie je ochrana hrádze

  Zuzana Krišková zo Ženských kruhov: Nástrih nie je ochrana hrádze

  „O nástrihu hrádze (epiziotómii) sa v minulosti predpokladalo, že je prevenciou ťažkých poranení konečníka. No opak je pravdou. Vedeckými štúdiami bol tento predpoklad vyvrátený a dokonca nástrih hrádze riziko poranenia konečníka zvyšuje. Naopak účinnou prevenciou pred poranením sú slobodná voľba polohy, prikladanie teplých obkladov na hrádzu a tlačenie podľa potrieb tela," uvádza vo svojom ďalšom článku v našej pravidelnej rubrike Tento týždeň píše Zuzana Krišková, predsedníčka združenia Ženské kruhy.

 • Obrázok „Pediatrička na mňa hľadela, akoby som spadla z Marsu.“ Dojčenie a matky adoptovaných bábätiek

  „Pediatrička na mňa hľadela, akoby som spadla z Marsu.“ Dojčenie a matky adoptovaných bábätiek

  Dojčenie nie je len o nasýtení bábätka, veľmi dobre si to uvedomujú matky, ktoré si adoptovali dieťa. Dojčiť môže aj žena, ktorá nerodila, aj žena, ktorá pri vlastnom dieťati nemala dostatok mlieka. O tom, ako dojčenie uľahčuje cestu zbližovania novej rodiny, v našej rubrike Tento týždeň píše predsedníčka OZ MAMILA MUDr. Lucia Kantorová.

Ďalšie články v rubrike >