SERIÁL Medzi nami: Šitie po pôrode nemá bolieť, upozorňuje ombudsmanka Mária Patakyová

ahojmama.sk, 25. mája 2019 o 11:03

Ako by sa rodili naše deti, keby v pôrodniciach fungovala dobrá prax? V spolupráci s dokumentaristkou Zuzanou Límovou, režisérkou filmu Medzi nami, vám prinášame sedemdielny seriál, ktorý vlani pripravila s poprednými slovenskými odborníčkami a odborníkmi. Uverejnila ho na svojom blogu a v rámci Svetového týždňa rešpektu k pôrodu si ho teraz môžete pozrieť na ahojmama.sk aj s jednotlivými ukážkami z filmu. O tom, že každá žena má právo na správne medicínske postupy bez násilia, dnes píše verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Pri šití bez adekvátnej anestézie je porušené právo ženy nebyť podrobená násiliu, mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu.

Foto: Medzi nami


Šitie bez dostatočnej anestézie je podľa OSN jasným príkladom hrubého zaobchádzania. U nás? Pozrite si ukážku z filmu Medzi nami:

Suturing after Birth should not Hurt, Slovak Ombudswoman Says from Selina Becker on Vimeo.


Ľudské práva musíme rešpektovať a chrániť. V prípade šitia bez adekvátnej anestézie je porušené právo nebyť podrobená násiliu, mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu.

Šitie bez dostatočnej anestézie či iného spôsobu tíšenia bolesti spôsobuje ženám veľké utrpenie. Osobitný spravodajca OSN pre násilie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trest to označuje za jasný príklad hrubého zaobchádzania. Namiesto postupu, ktorý ženám spôsobuje vážne utrpenie, by mali byť v plnej miere využívané metódy, vďaka ktorým môžu byť pôrodné alebo popôrodné bolesti u žien tíšené.

Šitie pôrodných poranení súvisí aj s problémom rutinného nástrihu hrádze. Tento úkon sa v slovenských vysokoškolských učebniciach stále prezentuje ako ochrana pred natrhnutím, čo však bolo vedeckými štúdiami vyvrátené. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by sa nástrih mal používať len v nevyhnutných prípadoch, napríklad ak je ohrozený život dieťaťa. Ak sa nástrih vykonáva bez medicínsky indikovaného dôvodu, takisto predstavuje hrubé zaobchádzanie.

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práv
Táto iniciatíva vznikla na základe spolupráce ľudí, ktorí chcú zlepšovať slovenské pôrodníctvo. Všetky expertky a experti poskytli svoj odborný názor na voľné šírenie a bez nároku na honorár. Pretože #naporodezalezi.

Film Medzi nami je dostupný už aj na internete. Pozrieť online aj stiahnuť si ho môžete TU.
Vzdelávacie turné s filmom Medzi nami a expertkami môžete podporiť na StartLabe.

Suturing after Birth should not Hurt, Slovak Ombudswoman Says

How would our babies be born if best practices in medicine were followed? Every day during the International Week for Respecting Childbirth we bring you an excerpt from our documentary Before I Met You, accompanied by expert commentary. Today, Mária Patakyová, a public defender of rights, writes about the fact that every woman has the right to receive correct medical practices with no violence in maternity ward.

Human rights must be respected and protected. In the case of suturing without adequate anesthesia, the right of not being subject to violence, torture and other cruel, inhuman and degrading treatment is violated.

suturing without adequate anesthesia or other pain relievers causes great suffering for women. The UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment indicates this as a clear example of a cruel treatment. Instead of a procedure that causes serious suffering to women, full use should be made of the methods by which labour or postpartum pain in women can be relieved.

Suturing of childbirth injuries is also related to the problem of routine episiotomy. This procedure is still presented in Slovak university textbooks as a protection against tearing, however, this was refuted by scientific research. According to the World Health Organization, episiotomy should be used only where necessary, for example, if the life of the child is endangered. If episiotomy is performed without a medically indicated cause, it also constitutes rough treatment.

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., public defender of rights

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saTehotenstvo a pôrod - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >