Očkovanie pomohlo na Slovensku vyhubiť veľa chorôb

gb, 1. mája 2021 o 05:00

„Očkovanie bolo na Slovensku zavedené v 50-tych rokoch 20. storočia. Vďaka pravidelnému povinnému očkovaniu sa podarilo vyhubiť detskú obrnu a eliminovať také závažné infekcie ako záškrt a tetanus detí a mladistvých. Výskyt ostatných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa výrazne redukoval,“ pripomenul Úrad verejného zdravotníctva pri príležitosti končiaceho Európskeho imunizačného týždňa.

Očkovanie pomohlo vyhubiť viaceré choroby.

Foto: Shutterstock

Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu zvolil pre 16. ročník Európskeho imunizačného týždňa heslo „Vakcíny nás zbližujú“. Má poukázať na to, že práve vďaka očkovaniu proti ochoreniu Covid-19 sa budeme môcť opäť stretávať s blízkymi a priateľmi.

Na Slovensku sa deti povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam, viac si o tom môžete prečítať na tomto odkaze. „Tieto ochorenia môžu ohroziť zdravie detí a ani dnes ich nie je možné v niektorých prípadoch úspešne liečiť. Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Deti sa očkujú v súlade s očkovacím kalendárom od tretieho mesiaca života,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva.

Priaznivá epidemiologická situácia viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Avšak pri súčasnej mobilite obyvateľov nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia na Slovensko vylúčené. Príkladom je návrat epidémií osýpok po 20 rokoch na naše územie, ktoré sme v roku 2018 a 2019 zaznamenali na východe Slovenska.

Očkovanie väčšej časti populácie vedie k ochrane očkovaných, ale aj neočkovaných osôb, vďaka takzvanej kolektívnej imunite. Čím viac ľudí je zaočkovaných – chránených proti infekčným ochoreniam, tým viac sa znižuje možnosť šírenia mikroorganizmov a vyvolania závažných infekčných ochorení. Pri poklese zaočkovanosti pod hranicu, ktorá je potrebná na dosiahnutie kolektívnej imunity, sa začínajú vytvárať predpoklady na šírenie ochorení v nezaočkovanej populácii a môže dôjsť k vzniku epidémie.

Infekčné ochorenia, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje, patria medzi vážne stavy ohrozujúce zdravie, životy a zanechávajúce trvalé následky. Neočkované dieťa možno ochorenie prekoná, no je dobrovoľne vystavované vzniku vážnych zdravotných komplikácií, respektíve ohrozeniu života.

Odporúčané očkovanie

Okrem povinného očkovania je na Slovensku zavedené aj odporúčané očkovanie - nielen pre deti, ale i pre rôzne skupiny populácie. „Tento typ vakcinácie nie je nutné absolvovať, no ak ho lekár odporúča, má to svoje opodstatnenie. Odporúčané očkovanie nemusí byť plne hradené z verejného zdravotného poistenia, vakcíny môžu byť s doplatkom, respektíve ich hradí rodič dieťaťa,“ konštatuje úrad.
Najčastejšie druhy odporúčaných očkovaní sú proti:
• chrípke
• vírusovej hepatitíde A
• meningokokovým ochoreniam
• ochoreniam spôsobeným ľudským papilomavírusom (HPV)
• kliešťovej encefalitíde
• rotavírusovým infekciám
• ovčím kiahňam

Ochrana pred covidom

V súčasnosti sa celkom pochopiteľne najviac diskutuje o očkovaní proti Covidu-19. Zatiaľ je to jediný spôsob, ako sa pred nákazou ochrániť. „Vedecké kapacity i historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou,“ zdôrazňuje Úrad verejného zdravotníctva s tým, že očkovanie nechráni len jednotlivca, ale zároveň je aj aktom ľudskej solidarity: „Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Keď je človek zaočkovaný, je menej pravdepodobné, že by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby. To znamená, že očkovanie môže pomôcť chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť očkovaní.“

Zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením a zabráni šíreniu nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych pracovníkov, rizikových skupín a postupnému návratu do života bez obmedzení.

Odpovede na najčastejšie otázky o očkovaní, očkovací kalendár a názory odborníkov nájdete na webe www.ockovaniechrani.sk.

Praktické informácie, odpovede na najčastejšie otázky ako aj registračný formulár na očkovanie proti COVID-19 nájdete na webe ministerstva zdravotníctva https://www.slovenskoproticovidu.sk.

Komentáre k článku:
 • používateľ nemá avatarPetertuharsky 2. mája 2021 o 09:07

  Opäť nastalo obdobie klamstiev o očkovaní.

  Fakty sú nasledovné:
  1. Úmrtnosť na infekčné ochorenia vo vyspelých krajinách prevažne ustúpila v desaťročiach PRED zavedením plošného očkovania. Hovoria o tom oficiálne štatistiky. » rizikaockovania.sk/dok/Statistiky_infekcne_ochorenia_a_ock...


  2. Novorodenecký tetanus sa podarilo v celom vyspelom svete a dokonca aj v Číne vykynožiť zavedením základnej pôrodníckej hygieny. Očkovanie s tým nemá nič spoločné. » rizikaockovania.sk/dok/dieta/veda_2019_06-07.pdf...


  3. Kolektívna imunita = kolektívna povera. Väčšina povinných vakcín principiálne nemôže vytvoriť kolektívnu imunitu, pretože nedokážu zabrániť šíreniu ochorenia z očkovanej osoby. Okrem toho, zaočkovanosť populácie je príliš nízka - plne zaočkovaných je len 10% obyvateľov, pretože očkovací program sa stále rozširuje a dospelí neboli v tomto rozsahu očkovaní. Polovica obyvateľov je zaočkovaná iba proti polovici chorôb v dnešnom očkovacom programe.
  » rizikaockovania.sk/dok/dieta/veda_2019_12.pdf...


  4. "Vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus."
  » www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-me...
  @zareaguj


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >