Očkovací kalendár sa má upraviť, deťom chcú dať druhú dávku vakcíny proti osýpkam o päť rokov skôr než dnes

SITA, 5. júna 2019 o 10:06

Očkovací kalendár na Slovensku by sa mal upraviť. Ministerstvo zdravotníctva v novej očkovacej schéme navrhuje, aby boli deti očkované druhou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) už v šiestich rokoch.

Úrady chcú, aby deti nastupovali do školy už s kompletným zaočkovaním proti osýpkam.

Foto: shutterstock.com

Dnes sa spomínané očkovanie druhou dávkou robí až 11-ročným deťom. Obdobie aplikovania prvej dávky zostáva nezmenené, naďalej sa má vykonávať v 15. až 18. mesiaci života. Zmeny by do praxe mohli byť zavedené v budúcom roku.

Plánovaná zmena vyplýva zo záverov a odporúčaní formulovaných Pracovnou skupinou pre imunizáciu v súvislosti s výsledkami Imunologického prehľadu na Slovensku v roku 2018. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a hlavný hygienik Ján Mikas s jej závermi a odporúčaniami súhlasili a budú zapracované do záverečnej správy k Imunologickému prehľadu 2018. Závery budú premietnuté aj do úpravy očkovacieho kalendára.

Rozhodnutie presunúť aplikáciu druhej dávky MMR vakcíny do šiesteho roku života je reakciou na vlaňajšie laboratórne výsledky Imunologického prehľadu, ktoré ukázali, že podiel detí s ochrannou hladinou protilátok proti osýpkam do 11 rokov sa pohybuje od 97,24% u 3-ročných detí po 93,46% u 5 až 9-ročných detí. „Výsledky možno považovať za uspokojivé, avšak vzhľadom na zvýšený výskyt osýpok na Slovensku a v Európe je potrebné zvýšiť ochranu zdravia detí,“ uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.

Zámerom podľa neho je, aby boli deti už pri nástupe do školy kompletne očkované dvoma dávkami MMR vakcíny, čo zabezpečí väčšiu ochranu proti osýpkam než v súčasnosti. „Týmto krokom sa posilní ochrana zdravia detí a zníži sa riziko vzniku a šírenia osýpok v školských kolektívoch,“ myslí si Ján Mikas.

Zmeny by do praxe mohli byť podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej zavedené v budúcom roku. V súčasnosti sa už pracuje na novele vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Tá prinesie úpravu očkovacieho kalendára.

Zmeny aj v očkovaní proti žltačke

Zmeny sú plánované aj v rámci odporúčaného očkovania proti vírusovej hepatitíde A. Navrhuje sa rozšírenie veku očkovania dvojročných detí žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania na očkovanie vo veku dva až päť rokov.

Aj v tomto prípade ide o reakciu na výsledky vlaňajšieho Imunologického prehľadu. Z neho vyplynulo, že hoci majú vakcíny proti vírusovej hepatitíde A vysokú účinnosť (vysoká proporcia pozitívnych výsledkov u očkovaných - 96,2 %), zaočkovanosť detí do 10 rokov veku je veľmi nízka. Vo vekovej skupine 1-až 4-ročných detí dosahuje 8,6 % a vo vekovej skupine 5 až 9-ročných 15 %.

„Rozšírenie veku očkovania z aktuálnych dvoch rokov na dva až päť rokov života v rámci odporúčaného očkovania detí pochádzajúcich z prostredia s nízkym hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania je krokom, ktorý vyplynul z doterajšej praxe očkujúcich lekárov. Časové rozpätie očkovania sa navrhuje rozšíriť na vek, kedy sa nevykonáva žiadne povinné očkovanie a lekári tak budú mať dostatok času na očkovanie proti vírusovej hepatitíde A, od čoho si sľubujeme vyššiu zaočkovanosť týchto detí,“ konštatoval hlavný hygienik.

Úrady odporúčajú preočkovanie aj dospelým

Záverečná správa k Imunologickému prehľadu potvrdzuje aj priebežnú zverejnenú marcovú informáciu o najvyššej vnímavosti 35 až 39-ročných ľudí k ochoreniu na osýpky. Ide o osoby, ktoré boli v tom čase očkované menej účinnou vakcínou z dôvodu často nedodržiavaného chladového reťazca v pediatrických obvodoch. Mohlo však u nich dôjsť aj k vyvanutiu imunity, teda postupnému poklesu hladiny ochranných protilátok v organizme.

„V rámci Imunologického prehľadu 2018 boli u 503 osôb rôznych vekových skupín potvrdené negatívne alebo hraničné výsledky protilátok proti osýpkam. Odporúčame im očkovanie jednou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Uvedené odporúčané očkovanie im bude uhrádzané zdravotnou poisťovňou,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva.

Rovnako zdôraznila, že odporúčajú ľuďom vo veku 25-49 rokov v rámci celého Slovenska, ktoré nie sú kompletne očkované dvomi dávkami MMR vakcíny alebo nepoznajú svoj očkovací status, s výnimkou osôb s kontraindikáciou očkovania, preočkovanie jednou dávkou MMR vakcíny. A to prioritne zamestnancom v detských kolektívoch ale aj zdravotníckym zamestnancom.


ANKETA:

Súhalsíte s tým, aby deti dostávali druhú dávku MMR vakcíny už v šiestich rokoch?

16,1%60,7%0,0%23,2%
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >