Na zákrok s úsmevom. V Košiciach začali zdravotní klauni odprevádzať deti na operáciu

gb, 6. júna 2019 o 05:02

Každú stredu bude deti v Detskej fakultnej nemocnici Košice sprevádzať na operáciu profesionálny zdravotný klaun. Cieľom je odpútať pozornosť malých pacientov od bolesti, úzkosti a prostredníctvom humoru navodiť psychickú pohodu, ktorá je pred chirurgickým zákrokom veľmi potrebná.

Zdravotný klaun deti pred operáciou upokojí.

Foto: Červený nos Clowndoctors

Po Národnom ústave detských chorôb v Bratislave a Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici začali zdravotní klauni odprevádzať deti na operáciu aj na detskej chirurgii v Košiciach, a to každú stredu od štvrť na osem do dvanástej hodiny.

„Slovo operáca znie detským ušiam veľmi nepríjemne. Viem si predstaviť, že cesta na operačnú sálu môže pripomínať vstup do strašidelného zámku,“ hovorí medicínsky riaditeľ nemocnice, doktor Igor Jenčo. „Sme nadšení, že zdravotní klauni budú tými dobrými hrdinami, ktorí strašidlá dokážu odplašiť a deti tak odbremenia od strachu, ktorého by i v nemocnici mali zažívať čo najmenej," doplnil.

Zdravotný klaun sa počas dopoludnia venuje každému dieťaťu individuálne a svojimi klaunskými zručnosťami a empatickým prístupom dokáže deti aj ich rodičov preladiť na pozitívnejšiu vlnu, eliminovať pocity strachu, čím im výrazne uľahčí prežívanie ťažkých chvíľ. Medzi nebezpečné prejavy pred operáciou patrí hlavne strach, pretože pacientovi sa zvyšuje krvný tlak a hladina adrenalínu v krvi, čo môže nepriaznivo pôsobiť pri podávaní anestézie. V momente, keď dieťa zostáva na sále, klaun sa venuje jeho rodičom. Klaun po celý čas pracuje v úzkom kontakte s ošetrujúcim personálom.

Na operáciu odprevádza dieťa jeden klaun

Na rozdiel od návštev na nemocničných oddeleniach, kam chodí klaunská dvojica, deti na operáciu sprevádza jeden klaun. „Odprevádzanie na operáciu je nesmierne citlivá a intímna záležitosť. Nie je tam priestor na rozohratie klaunských hier postavených na princípoch klaunskej dvojice. Tu je totiž ešte dôležitejšie ako pri iných programoch, sústrediť sa na rozpoloženie pacienta a rodiča,” vysvetľuje zdravotný klaun a koordinátor programu N.O.S. Milan Chalmovský.

„Ide o program, ktorý má svoje špecifiká, pretože sa odohráva vo veľmi špeciálnej situácii. A to treba zohľadniť. Navyše, práca bez klaunského partnera kladie na klauna zvýšené fyzické aj psychické nároky, preto je dôležité, aby bol dostatočne umelecky, ale aj emocionálne pripravený. Program preto realizujú len klauni, ktorí sú naň vyškolení,” dodáva Milan Chalmovský.

V súčasnosti je v celom tíme Červeného nosa vyškolených na sprevádzanie detí na operáciu 15 zdravotných klaunov, vo východoslovenskom tíme sú to zatiaľ 4 klauni, pribudnú k nim ďalší. ,,Našou víziou je, aby v budúcnosti všetky deti na Slovensku odprevádzal na operáciu zdravotný klaun,“ hovorí Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors.

„Základom umenia profesionálnych zdravotných klaunov je schopnosť improvizovať a nájsť vhodný spôsob, ako zaujať malého pacienta v núdzi a odpútať ho od jeho bolesti, smútku, strachu. Zvládnuť tak náročné poslanie nedokáže hocikto,” pokračuje Pavel Mihaľák. ,,Aby vedel zdravotný klaun vhodne a profesionálne reagovať v rôznych situáciách, ktoré zažíva v nemocnici, jeho improvizácia musí mať aj pevný základ, ktorý získa vzdelávaním a skúsenosťami,” dodáva umelecký šéf tímu profesionálnych zdravotných klaunov.

Zdravotní klauni sú profesionáli, ktorí musia najskôr prejsť náročným výberovým procesom. Hneď od začiatku aj počas celého pôsobenia v Červenom nose sa intenzívne vzdelávajú a trénujú, pričom absolvujú desiatky workshopov a seminárov v umeleckých aj odborných oblastiach. To je zárukou rastúcej profesionality a kvality ich práce. Klauni, ktorí sú okrem hlavného programu (pravidelné návštevy hospitalizovaných detí) aj súčasťou iných programov, sú navyše špeciálne školení pre pôsobenie v daných programoch.

Deti v košickej nemocnici navštevujú klauni už 11 rokov

Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach začali profesionálni zdravotní klauni z organizácie Červený nos Clowndoctors navštevovať pred 11 rokmi. Ich prvé návštevy smerovali na oddelenie detskej onkológie, dnes pravidelne navštevujú malých pacientov na 6 oddeleniach. Vo východoslovenskom tíme je 14 zdravotných klaunov. V Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach ich pacienti stretnú každý deň od pondelka do štvrtka, dokonca aj počas sviatkov. Mesačne tam zrealizujú okolo 30 klauniád. Okrem pravidelných návštev na oddeleniach sú to raz do týždňa aj klauniády v čakárňach pred odbornými ambulanciami a najnovšie tiež odprevádzanie detí na operáciu. Raz do roka strávia klauni týždeň na detskej onkológii, aby deti motivovali a učili klaunské zručnosti počas programu Cirkus Paciento.

Klauniáda vždy začína na sesterni. Nielen kvôli získaniu nevyhnutných informácií, ale aj preto, že personál veľmi ocení pri svojej náročnej práci chvíľu, keď sa môže uvoľniť a odpútať od stresu. ,,Pozitívne vnímam dlhoročnú aktivitu združenia Červené nosy, ktorého klauni dokážu potešiť svojou prítomnosťou nielen choré deti a ich rodičov, ale aj našich zamestnancov,” hovorí generálna riaditeľka košickej nemocnice Ingrid Urbančíková a ako dodáva: ,,Pobyt v nemocnici býva spravidla pre choré dieťa a jeho sprevádzajúceho rodiča stresujúci, najmä keď ich čaká operácia alebo zložitejší zdravotný výkon. Nikto si však neuvedomuje, že v rovnako stresujúcom prostredí sú temer permanentne aj naši zamestnanci. Objektívne totiž musíme skonštatovať, že sme sa zabudli  v dnešnej uponáhľanej a egoisticky až agresívne naladenej dobe na seba usmievať, vyjadriť vďaku alebo pochvalu. Klauni nám preto chcú pripomenúť skutočnosť, že všetky problémy sa s úsmevom vyriešia nielen rýchlejšie, ale zvyčajne aj lepšie. Nie nadarmo sa predsa vraví, že smiech lieči.”

K prvým zdravotným klaunom vo východoslovenskom tíme patrila aj Stanka Kašperová alias sestrička Vydarená. Sama už absolvovala zácvik na N.O.S. v inej nemocnici a teší sa, že sa tento program rozbieha aj v Košiciach: „Je fakt prekrásne vidieť, ako môže fungovať zázračný okamih, kedy dieťa v čase pred operáciou dokážeme preniesť do sveta fantázie, vytvoriť konkrétne preň svet, v ktorom sa cíti bezpečne, farebne a zábavne. Svet, v ktorom nemyslí na to, čo sa bude diať a jeho myseľ si môže slobodne lietať bez pocitu strachu. Humorom sa snažíme odľahčiť aj situáciu, ktorú prežívajú rodičia, tí to častokrát potrebujú omnoho viac. Podporiť ich psychiku, robiť im na chvíľu spoločnosť a vyčarovať im aj ten najmenší úsmev, je pre nás rovnako dôležité, ako venovať sa deťom. To sú tie správne kľúče k otváraniu vzájomnej dôvery. Som šťastná, že môžem byť súčasťou týchto zázračných momentov.“

V súčasnosti má združenie Červený nos Clowndoctors, ktoré oslávilo nedávno 15. výročie vzniku, 60 profesionálnych zdravotných klaunov. Tí zrealizujú mesačne okolo 230 klauniád, pričom pravidelne navštevujú vyše 50 nemocníc a liečebných zariadení po celom Slovensku. V roku 2017 získali zdravotní klauni za svoje aktivity ocenenie od verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >