Musí si živnostníčka platiť poistenie, aj keď je doma s dieťaťom?

TASR, 22. marca 2019 o 05:05

Budúce matky-živnostníčky, ktoré sú povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené, počas poberania materskej dávky nemusia platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie. V tomto období sa na ne vzťahuje inštitút takzvaného vylúčenia platenia poistného.

Ak živnostníčka počas poberanie rodičovského príspevku nepracuje, nemusí si ani platiť poistenie.

Foto: Shutterstock.com

Po tom, ako matky-živnostníčky prestanú dostávať dávku materské, ich ďalší postup voči Sociálnej poisťovni závisí od konkrétnej životnej situácie. Väčšina z nich plynule prechádza na poberanie rodičovskej dávky z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a v takom prípade platenie poistného do poisťovne závisí od toho, či počas poberania rodičovského príspevku vykonávajú alebo nevykonávajú zárobkovú činnosť.

„Ak povinne poistená matka-SZČO vykonáva zárobkovú činnosť, má riadnu povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne. Ak zárobkovú činnosť nevykonáva, poistné neplatí v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok. Musí si však voči poisťovni splniť oznamovaciu povinnosť," radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

V pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska treba predložiť tlačivo Registračný list fyzickej osoby prerušenie (vyznačiť na ňom dátum vzniku prerušenia a dôvod prerušenia ktorým je číslo sedem - nárok na rodičovský príspevok). K tomuto tlačivu je potrebné priložiť čestné vyhlásenie, že sama zárobkovú činnosť nevykonáva a riadne sa stará o dieťa. Pri ukončení poberania rodičovského príspevku je následne takáto SZČO povinná oznámiť Sociálnej poisťovni aj ukončenie prerušenia poistenia podobným spôsobom na Registračnom liste fyzickej osoby.

Vo februári 2019 Sociálna poisťovňa vyplatila 34 449 materských dávok a z tohto počtu ju poberalo celkovo 1 498 živnostníkov a ostatných zárobkovo činných osôb.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >