Veľký prehľad zmien pre rodičov v tomto roku. Kto dostane viac peňazí?

gb, pt, dh, zh, 4. januára 2019 o 06:01

Rodičia v tomto roku dostanú od štátu viac peňazí, hoci v niektorých prípadoch ide len o symbolické zýšenie. Vzrástli rodičovský príspevok, prídavky na deti či ošetrovné. Rodiny ušetria aj vďaka zavedeným rekreačným poukazom či obedom zadarmo pre deti v poslednom ročníku materskej školy a žiakov základných škôl.

Koľko peňazí naviac dostanú rodičia v tomto roku?

Foto: Shutterstock.com

Rodičia všeobecne

Vzrastú prídavky na deti – z vlaňajších 23,68 eura na 24,34 eura. O zvýšenie netreba žiadať, deje sa tak automaticky.

Ak si na dieťa nemožno uplatniť daňový bonus, rodič má nárok na príplatok k prídavku na dieťa – ten je 11,41 eura namiesto 11,10 eura.

Pri ošetrovaní chorého dieťaťa dostanú viac peňazí – o 15 eur za desať dní. Najvyššie ošetrovné sa totiž zvyšuje, na 345,10 eura, namiesto 329,90 eura. Ošetrovné môže poberať jeden z rodičov počas desiatich dní choroby dieťaťa.

Od januára majú deti v poslednom ročníku materskej školy nárok na obedy zadarmo. Od septembra 2019 túto výhodu získajú aj rodičia školákov. Štát poskytne 1,20 eura na každé dieťa a za každý deň, ktorý dieťa strávilo v škôlke či škole a najedlo sa tam. Peniaze nebudú dostávať priamo rodičia, ale zriaďovatelia škôl, to znamená mestá, obce či cirkvi. Ak má škola či škôlka drahšie obedy ako euro dvadsať, od rodičov by už nemala žiadať žiadny doplatok. Na príspevok nemajú nárok mladší škôlkari ani stredoškoláci.

Hore o 2,6 percenta išlo aj jednorazové odškodnenie, teda náhrada nákladov, ktoré sú spojené s liečením. Zákon ich výšku obmedzuje. Najvyššie jednorazové odškodnenie bude 55 992,30 eura pre dospelých aj deti.

Rodičia na materskej

Rodičovský príspevok vzrástol o šesť eur, z 214,70 eura na 220,70 eura. Poberajú ho rodičia detí do troch rokov, bez ohľadu na to, či pracujú alebo nie. Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, príspevok rodičia môžu poberať až do jeho šiestich rokov.

Rodičia dvojčiat alebo trojčiat dostávajú ešte 25-percentný príplatok 53,67 eura na každé ďalšie dieťa, čo je v tomto roku bude 55,18 eura.

Zvýši sa maximálne materské ženám, ktoré platia odvody na nemocenské poistenie z najvyššieho vymeriavacieho základu, teda z 1908 eur. Ich materské bude pri 31-dňovom mesiaci 1 458,50 eura, namiesto doterajších 1 394,30 eura.

Materské pri takzvanom reťazovom pôrode už nebude nižšie ako po prvom pôrode matky. Mamičkám, ktoré dostávajú materské, vypočítané z takzvaného predpokladaného príjmu, Sociálna poisťovňa porovná výšku materského s materským poskytovaným pri predchádzajúcich deťoch a automaticky vyplatí vyššiu sumu.

Matka i otec budú môcť poberať materské súbežne, ale každý na iné dieťa do troch rokov.

Rodičia zamestnaní

Za každé dieťa si môže jeden z rodičov znížiť daň o 266,04 eura ročne. Ide o daňový bonus, 22,17 eura, čo je oproti vlaňajšku viac o 0,61 eura. Ľudia bonus pocítia v každej výplate, vypláca sa mesačne. Uplatniť si ho môžu aj na osvojené dieťa či dieťa v náhradnej starostlivosti. O vyplatenie daňového bonusu treba požiadať v daňovom priznaní.

Rodičom s nízkym príjmom, ak majú viac detí, môže vzniknúť aj takzvaný záporný daňový bonus, čo znamená, že im štát doplatí čiastku. (napríklad človeku s dvomi deťmi, ktorý by mal zaplatiť daň 300 eur, štát vyplatí 232,08 eura.)

Rodičia detí do šesť rokov budú mať od apríla nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške, teda 44,34 eura mesačne.

Čo sa ešte týka daní, zvyšuje sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka aj manželku, v závislosti od príjmu.

Od začiatku roku platí tiež zákon o rekreačných poukazoch. Štát ľudom, teda aj rodinám s deťmi, zaplatí 55 percent z ceny dovolenky, maximálne však 275 eur ročne. Z dovolenky v hodnote 500 eur tak človek dostane najviac 275 eur. Rekreačné poukazy by sa mali vydávať vo forme elektronickej platobnej karty. Nárok naň majú pracovníci firiem, ktoré zamestnávajú viac ako 49 ľudí. Menšie firmy ho môžu poskytovať dobrovoľne.

Až o 40 eur na hodnotu 520 eur vzrástla od januára minimálna mzda, čo na Slovensku poteší minimálne 150-tisíc zamestnancov a ich rodiny. Minimálny hodinový zárobok predstavuje sumu 2,99 eura.

Rodičia živnostníci

Ak platili doteraz minimálne odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypočítané z minimálnej mzdy, teraz po zvýšení minimálnej mzdy budú musieť na dôchodkové, nemocenské, úrazové či poistenie v nezamestnanosti odvádzať vyššiu čiastku. Vlani sa minimálne odvody počítali zo 456 eur, teraz zo 477 eur. Znamená to, že do Sociálnej poisťovne zaplatí živnostník každý mesiac 158,11 eura, kým vlani platil 151,16 eura. Do zdravotnej zaplatí mesačne 66,78 eura, teda o tri eurá viac. Dokopy sa odvody zvyšujú o 9,89 eura mesačne, teda 118,68 eura za rok.

Po zvýšení odvodov dostanú ľudia aj vyššie nemocenské dávky, ak ochorejú – pri 30-dňovej práceneschopnosti to bude viac o 7,30 eura.

Daňový bonus na dieťa im vzrastie rovnako ako zamestnancom, o 266,04 eura ročne, uplatniť si ho však budú môcť až pri daňovom priznaní, teda raz ročne. Podmienkou je hrubý príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, zo závislej činnosti, nie pasívny napríklad z prenájmu, a – zisk. Stratoví živnostníci nárok na zníženie dane za dieťa nemajú.

Daňové priznanie musia podať elektronicky. Aj im sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka aj manželku.

Rodičia nezamestnaní

Ak pred odchodom zo zamestnania platili odvody z najvyššieho vymeriavacieho základu, dostanú vyššiu dávku v nezamestnanosti, ale až od júla. Maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti bude za 31-dňový mesiac 972,30 eura, a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 941 eur.

Rodičia hendikepovaní

Nemusia platiť za diaľničnú známku. Podmienkou je parkovací preukaz ŤZP vydaný úradom práce a registrácia auta v systéme eznamka.sk.

Štát podporí ich zamestnávanie vyššími sumami. Napríklad zdravotne postihnutý alebo invalidný občan, ktorý sa chce zamestnať alebo začať podnikať, môže štát žiadať o príspevky na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Počítajú sa z celkovej ceny práce (priemerná mzda a odvody k nej) a budú vyššie, keďže vzrástla celková cena práce. Cena práce za vlaňajšok bola 1 250,60 eura, na tento rok je 1 330,36 eura. Na započítanie jedného postihnutého občana je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce, čo bolo vlani tisíc eur, teraz 1 064,28 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa zvyšuje tiež, v Bratislavskom kraji je na jedno miesto najviac 4-násobok celkovej ceny práce. V ostatných okresoch, kde je miera nezamestnanosti na úrovni slovenského priemeru a nižšia, je to 4,8-násobok celkovej ceny práce a v okresoch s nadpriemernou mierou nezamestnanosti najviac 5,2-násobok.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť ide hore rovnako, v závislosti od priemernej miery nezamestnanosti v okrese. V Bratislavskom kraji najviac 3,2-násobok ceny práce, v okresoch s podpriemernou a priemernou mierou nezamestnanosti maximálne 4-násobok a v okresoch s nadpriemernou nezamestnanosťou najviac 4,8-násobok ceny práce.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta – od 41 % do 70 % celkovej ceny práce – teda od 545,44 do 931,25 eura.

Príspevok na prevádzku chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov - ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok ceny práce, teda 3 325,90 eura, doteraz bola 3 126,47 eura. 5-násobok na občana, ktorý má pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, teraz je suma 6 651,80 eura, doteraz bola 6 252,95 eura.

Ovdovelí rodičia a ich deti

Vdovský a vdovecký dôchodok sa zvyšuje o 5,60 eura.

Sirotský dôchodok sa zvyšuje o 2,70 eura.

Náhradní rodičia

Štát v tomto roku trochu zvýšil peniaze, ktoré poskytuje náhradným rodičom. Výška opakovaného príspevku je od januára na dieťa vo veku do 10 rokov dvojnásobok životného minima dieťaťa (187,30 eura), na dieťa vo veku od 10 do 15 rokov veku 2,3 násobok životného minima dieťaťa (215,40 eura) a na dieťa nad 15 rokov veku 2,5-násobok životného minima dieťaťa (234,10 eura), pričom pred zmenou bola výška príspevku jednotná na každé dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti 142,98 eura.

Rozširuje sa aj okruh ľudí, ktorí majú nárok na opakovaný príspevok pre náhradných rodičov, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a nie sú jeho blízkymi príbuznými. Tým sa tiež bude poskytovať opakovaný príspevok vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 182,60 eura. Nárok naň doteraz nemali.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >