Otec na materskej

Dorota Hudecová, 12. októbra 2018 o 17:53

Na materskej môže byť okrem matky aj otec. Táto možnosť sa odporúča, ak otec nemá vysoký príjem, prípadne ak prišiel o prácu, a naopak, matka by sa chcela vrátiť do práce.

div class="obrazok-siroky">

K žiadosti o materské potrebuje otec predložiť aj dohodu prevzatí dieťaťa do starostlivosti, podpísaná oboma rodičmi

Foto: shutterstock.com

Zo Sociálnej poisťovne dostane otec materské, ak po dohode s matkou prevezme dieťa do starostlivosti a splní všetky podmienky pre vznik nároku na materské – teda má odpracovaný potrebný čas, počas ktorého bol riadne nemocensky poistený.

Potrebný čas určuje zákon – človek musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní. Ak mu poistenie zaniklo, vzťahuje sa naňho sedemdňová ochranná lehota, počas ktorej sa mu nemocenské ešte počíta, ako keby bolo platené.

Ak je povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, musí mať zaplatené nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Ďalšou podmienkou je, že matka dieťaťa nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, a to ani na iné dieťa.

Otec môže dostať materské namiesto matky najskôr po uplynutí šiestich týždňov od pôrodu. Nárok na materské si môže otec uplatniť skôr v prípade, že sa matka nemôže o dieťa starať zo zdravotných dôvodov.

Materské môže dostávať 28 týždňov. Ak prevezme do starostlivosti dve a viac detí, má nárok na materské 37 týždňov. Ak ide o osamelého otca, má nárok na materské 31 týždňov od prevzatia dieťaťa. Nárok na materské trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Čo otec potrebuje k žiadosti o materské
 • tlačivo Žiadosť o materské, ktoré mu poskytne pobočka Sociálnej poisťovne

 • dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, podpísaná oboma rodičmi – obsahovať musí mená rodičov, dieťaťa, ich identifikačné údaje, dátum, odkedy prevezme dieťa do starostlivosti otec

 • rodný list dieťaťa - stačí neoverená kópia

 • potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok

 • Môže otec počas poberania materského pracovať u toho istého zamestnávateľa?
  Nie, ak dosahuje príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého sa posudzoval nárok na materské. Ak mu však zamestnávateľ poskytne príjem z inej činnosti, tak vtedy môže. Ak teda počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské.  Pridajte komentár

  táto funkcia je len pre prihlásených

  Prihláste sa  Úrady a peniaze - ďalšie články

  Ďalšie články v rubrike >
  Ďalšie naše weby