Otec na materskej

Dorota Hudecová, 12. októbra 2018 o 17:53

Na materskej môže byť okrem matky aj otec. Táto možnosť sa odporúča, ak otec nemá vysoký príjem, prípadne ak prišiel o prácu, a naopak, matka by sa chcela vrátiť do práce.

div class="obrazok-siroky">

K žiadosti o materské potrebuje otec predložiť aj dohodu prevzatí dieťaťa do starostlivosti, podpísaná oboma rodičmi

Foto: shutterstock.com

Zo Sociálnej poisťovne dostane otec materské, ak po dohode s matkou prevezme dieťa do starostlivosti a splní všetky podmienky pre vznik nároku na materské – teda má odpracovaný potrebný čas, počas ktorého bol riadne nemocensky poistený.

Potrebný čas určuje zákon – človek musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní. Ak mu poistenie zaniklo, vzťahuje sa naňho sedemdňová ochranná lehota, počas ktorej sa mu nemocenské ešte počíta, ako keby bolo platené.

Ak je povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, musí mať zaplatené nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Ďalšou podmienkou je, že matka dieťaťa nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, a to ani na iné dieťa.

Otec môže dostať materské namiesto matky najskôr po uplynutí šiestich týždňov od pôrodu. Nárok na materské si môže otec uplatniť skôr v prípade, že sa matka nemôže o dieťa starať zo zdravotných dôvodov.

Materské môže dostávať 28 týždňov. Ak prevezme do starostlivosti dve a viac detí, má nárok na materské 37 týždňov. Ak ide o osamelého otca, má nárok na materské 31 týždňov od prevzatia dieťaťa. Nárok na materské trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Čo otec potrebuje k žiadosti o materské
 • tlačivo Žiadosť o materské, ktoré mu poskytne pobočka Sociálnej poisťovne

 • dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, podpísaná oboma rodičmi – obsahovať musí mená rodičov, dieťaťa, ich identifikačné údaje, dátum, odkedy prevezme dieťa do starostlivosti otec

 • rodný list dieťaťa - stačí neoverená kópia

 • potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok

 • Môže otec počas poberania materského pracovať u toho istého zamestnávateľa?
  Nie, ak dosahuje príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého sa posudzoval nárok na materské. Ak mu však zamestnávateľ poskytne príjem z inej činnosti, tak vtedy môže. Ak teda počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské.  Pridajte komentár

  táto funkcia je len pre prihlásených

  Prihláste sa  Úrady a peniaze - ďalšie články

  • Obrázok Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

   Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

   Nezosobášené páry sa budú môcť oboznamovať so zdravotnými informáciami partnera alebo udeliť v jeho mene súhlas so zdravotnou starostlivosťou.

  • Obrázok Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

   Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

   Rozvedení rodičia sa budú môcť na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby ich určil súd. Umožňuje to zavedenie nového inštitútu - spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Zmeny vyplývajú z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine, ktoré sú účinné od januára.

  • Obrázok UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

   UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

   Takmer sedem miliónov detí na Ukrajine, teda skoro každé dieťa v krajine je vo vážnom ohrození v dôsledku pokračujúcich útokov na kritickú infraštruktúru, ktoré vedú k rozsiahlym výpadkom elektriny a prerušeniam dodávok vody a tepla, upozornil Detský fond Organizácie spojených národov UNICEF.

  • Obrázok Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

   Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

   Ešte v januári dostanú rodičia prídavok na dieťa vo výške 30 eur, od februára im však začne na účet chodiť dvojnásobná suma. Prídavok vo výške 60 eur schválili poslanci.

  • Obrázok Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

   Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

   Prídavok na dieťa sa zvýši od januára na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Plénum Národnej rady v utorok schválilo novelu zákona o prídavku na dieťa.

  • Obrázok Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

   Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

   Otcovské je nový typ dávky zo Sociálnej poisťovne, ktorý prináleží otcovi dieťaťa v období šiestich týždňov od narodenia potomka po dobu 14 dní. Je nárokovateľný ako dvojtýždňové pracovné voľno v tejto dobe. A to bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok.

  • Obrázok Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

   Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

   Výška rodičovského príspevku by mala stúpnuť na 301 eur alebo na 412,60 eura za mesiac v prípade, že rodič poberal materské. Rodiny s deťmi do troch, respektíve šiestich rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, by si tak prilepšili o viac ako 20 eur a takmer 30 eur, ak poberali materské.

  Ďalšie články v rubrike >
  Ďalšie naše weby