Letný tábor na poslednú chvíľu. Ako vybrať ten najlepší?

Gabriela Bachárová, 5. júna 2019 o 16:59

Letné tábory pre deti nestrácajú na popularite. Pracujúci rodičia potrebujú potomkov počas veľkých prázdnin niekam umiestniť a tábor predstavuje lákavú variantu plnú zážitkov a dobrodružstva. Aby však splnil rodičovské aj detské predstavy, je potrebné venovať jeho výberu trochu času a pozornosti a odpovedať si na niekoľko otázok.

Letný tábor by mal byť plný oddychu a zábavy.

Foto: Shutterstock.com

Má na tábor dieťa vek a povahu?

Ešte predtým, ako sa začnete zamýšľať nad ponukou letných táborov, zvážte, či by vaše dieťa vzhľadom na svoj vek a povahu dlhší pobyt zvládlo. Ak si nie ste istí, radšej ešte rok počkajte, prípadne zvoľte kratší tábor alebo taký, ktorý sa koná v blízkosti vášho bydliska. Dobrým kompromisom sú pre mladšie deti denné prímestské tábory, ktoré sa konajú od rána do večerných hodín, dieťa ale spí doma vo svojej posteli. Ak zvažujete tábor, snažte sa, aby potomok na ňom mal kamaráta či niekoho, koho pozná. Bude mu potom menej smutno, získa pocit väčšej istoty a sebavedomia.

Aké zameranie by mal tábor mať?

Dávno sú preč časy, keď všetky tábory mali plus mínus rovnaký program. Ešte stále síce existujú tábory zamerané všeobecne, kde na deti čakajú rôzne hry, výlety, návštevy kúpalísk, opekačky a podobne, ale stúpa počet podujatí, ktoré ponúkajú špeciálne aktivity. Medzi nimi sú tábory jazykové, matematické, prírodovedné, ďalej športové (napríklad lezecké, s jazdou na koni...) či kreatívne (hudobné, keramické…), dokonca sú aj tábory zamerané na moderné technológie. Predtým, ako si vyberiete, spýtajte sa aj dieťaťa, aké má predstavy o tábore. Bude ochotné venovať sa niekoľko hodín denne na tábore angličtine? Alebo by skôr uprednostnilo voľnejší, menej štruktúrovaný program? Ak si typ tábora vyberie samo, bude sa naň viac tešiť.

Kto tábor organizuje?

Rodičia by si mali pred objednaním a zaplatením tábora zistiť čo najviac o organizátorovi a podmienkach pobytu. Aké má skúsenosti s touto aktivitou? Môže predložiť referencie od rodičov? Kde budú deti spať, čo budú jesť (dokáže sa organizátor prispôsobiť zvláštnym stravovacím nárokom?), akú sú na tábore hygienické štandardy, aký zážitkový program je pre ne nachystaný a kto ho bude realizovať, aké skúsenosti majú ľudia, ktorí budú s deťmi pracovať, ako vyzerá zdravotnícka služba na tábore a podobne. Nedajte sa zlákať len peknými reklamnými letákmi, ale pýtajte sa hlavne na praktické záležitosti.

Ako je na tábore zabezpečená zdravotnícka služba?

Zdravotník a správne vybavená lekárnička, to je nevyhnutná súčasť všetkých letných detských táborov. Zdravotníkom pritom nemôže byť hocikto. ,,Odbornú spôsobilosť zdravotníka na zotavovacom podujatí upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. Zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať odborne spôsobilá osoba: lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu. Zdravotníkov na zotavovacom podujatí nemôžu robiť absolventi školenia Slovenského Červeného kríža,“ uvádza na svojich internetových stránkach Úrad verejného zdravotníctva.

Dodržal organizátor všetky predpisy?

„Organizátor musí okrem iných povinností písomne najmenej tridsať dní pred začatím prevádzky tábora požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o konaní zotavovacieho podujatia. Zodpovedá za to, že zariadenie, v ktorom sa zotavovacie podujatie uskutočňuje, spĺňa požiadavky, pokiaľ ide o umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie a prevádzku. K jeho povinnostiam patrí i predloženie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti detí, o odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí a osôb manipulujúcich s potravinami. Pri kontrole musí preukázať spôsob zásobovania pitnou vodou, ďalej údaje o kvalite vody, spôsob stravovania, nakladania s odpadom a splniť i ďalšie kritériá,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva.

Koľko zaplatíme?

Nechajte si vysvetliť, čo všetko zahŕňa cena za tábor. Je nastavená tak, že už nebudete mať žiadne ďalšie výdavky, to znamená platby za kúpalisko, do rôznych pamiatok, doprava pri celodenných výletoch a podobne. Zistite si tiež, či je v cene zdravotné poistenie. Pôvodná nižšia cena sa tak môže nepríjemne vyšplhať.

Letné tábory sú bezpečné
V roku 2017 vykonali regionálne úrady verejného zdravotníctva 1 127 kontrol zotavovacích podujatí vrátane škôl v prírode. Vyskytlo sa viac prípadov, keď podujatie nebolo schválené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Na nedostatky často upozornili sami rodičia, väčšinou išlo o nevyhovujúce hygienické podmienky či zvýšené riziko vzniku a šírenia prenosného ochorenia. Závažné nedostatky však zistené neboli.

Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva zistí pri kontrole zotavovacieho podujatia nedostatky, uloží organizátorovi pokutu od 150 eur do 20 000 eur. Prihliada sa pritom na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >