Chceme deti učiť inak! Rodičia vyzývajú ministra školstva na diskusiu

Patricia Poprocká, 1. júna 2020 o 05:45

Sme sklamané, naše deti sa neučia pre učenie, ale pre predpísané očakávania, strácajú motiváciu a vzdelávanie je neúčinné. Takto zhŕňajú svoje poznatky z posledných dvoch mesiacov učenia sa na diaľku slovenské matky, ktoré zdôrazňujú nevyhnutnosť zmeny.

Minister školstva Branislav Grögling chystá zmeny v školskom systéme, matky ho žiadajú, aby vypočul aj ich názory.

Foto: PRAVDA, Ľuboš Pilc

V otvorenom liste ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi a ústavným činiteľom žiadajú diskusiu o nových možnostiach vzdelávania. „Diverzita je žiaduca a nikdy predtým nebol vhodnejší čas na zmenu ako teraz,“ uvádzajú v ňom.

List spísala skupina žien, zväčša pedagogičkiek a jedna z jeho iniciátoriek Adriana Kráľová ho zverejnila aj na svojom blogu na portále ahojmama.sk. Zo známych osobností ho podporila napríklad herečka Slávka Halčáková. V desiatich bodoch obsahuje návrhy na úpravy legislatívy, napríklad rôzne nové možnosti vzdelávania popri jestvujúcom školskom systéme, jednoduchšie administratívne podmienky a väčšiu otvorenosť vzdelávania.

„Cielime na všetky deti. Zaujímajú nás nové možnosti vzdelávania na všetkých frontoch. Nechceme, aby rástla len platená alternatíva, ale aby všetky deti zažívali právo na kvalitné vzdelávanie s ohľadom na individuálne potreby aj v klasickej škole. Samotné učenie aby bolo zdrojom radosti a viedlo k objavovaniu nového. Vedomosti by boli zamerané na prax, nielen na cvičenia v pracovných zošitoch. A nakoniec aby rodičia a deti boli rovnocenným partnerom v školskom systéme. Podieľame sa na financovaní školstva prostredníctvom daní, a preto by sme si zaslúžili adekvátnejšie slovo v celom procese," povedala ďalšia z iniciátoriek Lucia Nemašiková.

Navrhujú zaviesť aj dobrovoľnú školskú dochádzku. „Mohla by ponúkať diaľkové, dištančné a kombinované štúdium, ako aj iné formy štúdia na všetkých stupňoch vzdelávania. Povinná by bola úloha zákonného zástupcu a štátu zabezpečiť podmienky na naplnenie práva na vzdelanie dieťaťa s ohľadom na individuálne potreby,“ spresňuje sa v liste.

Štát by si mal uchovať svoje kontrolné organizácie, aj tie by však bolo vhodné pretvoriť tak, aby ich služby spolu s aktívnymi školami umožňovali vzájomný progres.

Svoje návrhy by rodičia radi prediskutovali s ministrom školstva, ktorého vyzvali na diskusiu. Minister Gröhling bez ohľadu na list avizoval, že sa chystá na zmeny v školskom sytéme a koronakrízu vníma ako príležitosť na zmenu.

Aktuálna situácia podľa neho ukázala, že je potrebné zmeniť obsah vzdelávania, keďže sa ukazuje, čo sa musí učiť a čo je doplnkové vzdelávanie. Školy by podľa neho napríklad mohli mať možnosť vybrať si z predmetov, aby sa mohli nejakým smerom profilovať, ale s tým, že každá by mala určené hlavné predmety na vzdelávanie, ako slovenčina, matematika či cudzí jazyk.

Ministertsvo školstva potvrdilo, že otvorený list dostalo. „Bol doručený do kancelárie ministra. K jeho obsahu a prípadne ďalším krokom sa bude môcť pán minister vyjadriť až po oboznámení sa s ním," odkázalo.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >