Otvorený list ministrovi školstva a ústavným činiteľom SR

adrianakralova - fotkaAdrianakralova 30. mája 2020 o 20:43

Vážená vláda SR, Národná rada SR, Úrad prezidenta SR, Úrad ombudsmana SR a Ministerstvo školstva SR!

My, rodičia, sa na vás obraciame s týmto otvoreným listom, aby sme vyjadrili sklamanie z toho, že naše deti sa neučia pre učenie, ale pre predpísané očakávania. V súčasnom školskom systéme strácajú vnútornú motiváciu a celý vzdelávací proces stráca svoju zmysluplnosť a efektivitu.

My ani naše deti tak nepociťujeme dostatočnú motiváciu a naplnené potreby slobodného autonómneho vzdelávania. Vnímame aj nedostatok vzájomnej úcty, rešpektu a dôstojnosti. Nie sme v škole rovnocenným partnerom.

Otvárame tak otázku nových možností vzdelávania, ktoré by reflektovali dôslednejšie napĺňanie našich rôznorodých potrieb. Diverzita je žiadúca a nikdy predtým nebol vhodnejší čas na zmenu ako teraz.

Prajeme si preto rozšíriť možnosti vzdelávania a úpravu legislatívy, aby:

1. Vznikli nové možnosti spôsobu vzdelávania popri jestvujúcom školskom systéme a vzdelávacích programoch.
2. Mohli vznikať tiež rôzne školy, centrá a iné formy vzdelávania za jednoduchších administratívnych podmienok a za finančnej podpory štátu s vlastnými kritériami priestorovými, materiálnymi a personálnymi.
3. Umožnila ponúkať aj rozličné sociálne vzdelávacie služby, ktoré by boli legitímnymi a plnohodnotnými variantmi vzdelávania pre znevýhodnené rodiny a marginalizované skupiny.
4. Klasická škola by sa stala demokratickejšou. Navrhujeme posilniť kompetencie a postavenie rodičov a žiakov v škole.
5. Školská dochádzka bola dobrovoľná a vznikla tak príležitosť vzdelávať aj inými spôsobmi ako dochádzkou do škôl a formou individuálneho štúdia. Mohla by ponúkať diaľkové, dištančné a kombinované štúdium, ako aj iné formy štúdia na všetkých stupňoch vzdelávania. Povinná by bola úloha zákonného zástupcu a štátu zabezpečiť podmienky na naplnenie práva na vzdelanie dieťaťa s ohľadom na individuálne potreby.
6. Vzdelávacia sústava bola otvorená, priestupná a umožňovala by študovať akúkoľvek školu nezávisle na veku a dosiahnutom stupni vzdelania, pokiaľ sú splnené nároky na štúdium.
7. Zaručovala nezávislosť od jednotlivých rámcových vzdelávacích programov (curriculum), ktoré by boli nezáväzné.
8. Vytvoriť možnosti stanovovať si vlastné vzdelávacie ciele, formy a spôsoby hodnotenia výsledkov vzdelávania vrátane možnosti nebyť hodnotený známkou.
9. Štát by pretvoril kontrolné organizácie na organizácie podporujúce, ktorých služby budú spolu s aktívnymi školami umožňovať žiaduci partnerský progres.
10. V poslednom rade štát zobral na vedomie potrebu veľkej reformy v školstve, ktorá by reflektovala všetky zistenia o problematike vzdelávania.

Našim cieľom je zmeniť legislatívu na SR tak, aby umožnila naplnenie potrieb všetkých účastníkov vzdelávania.

Radi by sme boli aktívnymi aktérmi otvorenej verejnej diskusie a žiadame vás o návrh prvého termínu spoločného stretnutia, ktorý bude vyhovovať vašim pracovným povinnostiam. Kontakt: Mgr. Adriana Kráľová, OZ VŽDY SPOLU, vzdyspolu@adrianakralova.sk , +421907492667.

29.05.2020
S pozdravom
Za iniciatívu rodičov #zaslobodneucenie :
Mgr. Adriana Kráľová, pedagogička a podnikateľka, Liptovský Hrádok
MUDr. Lucia Nemašiková, lekárka, Galanta
Mgr. Alena Puchovanová, administratívna pracovníčka, Liptovský Mikuláš
Mgr. Janka Podymáková, pedagogička, Trenčín
Mgr. Zuzana Gašpariková, pedagogička, Nitra
Zuzana Andrejčáková, podnikateľka, Liptovský Hrádok
Katrína Willkie, kriminologička, Ontario, Kanada
Bc. Andrea Slobodníková, asistentka učiteľa, Vydrník

Podporujem túto iniciatívu svojim podpisom tu:
» docs.google.com/forms/d/1Ky4XXl1YLLwfNsRfZzw5d2bqgnogwu...
Komentáre k článku:


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste sa