Získať náhradné výživné by malo byť jednoduchšie

pt, 19. januára 2019 o 05:00

Rodičia, ktorým bývalý partner neplatí výživné na dieťa, by sa mohli v tomto roku ľahšie dostať k peniazom. Minister práce Jozef Richter sľubuje jednoduchšie vyplácanie náhradného výživného.

Exekučné vymáhanie výživného by mal na seba prebrať štát, sľubuje minister práce.

Foto: shutterstock.com

Dnes síce štát poskytuje náhradné výživné deťom za ich neplatiacich rodičov, získať ho je však dosť náročné. Podmienkou, ktorá mnohých odrádza od požiadania si o náhradné výživné, je totiž jeho vymáhanie v exekučnom konaní.

Osamelý rodič musí od bývalého partnera vymáhať peniaze cez exekútora, a to najmenej tri mesiace. Minister teraz avizuje, že túto povinnosť by mal od nich prebrať štát a tak ich odbremeniť od zložitých právnych sporov.

„Exmanžel mi platí sporadicky, a ja sa cítim bezmocná. Na náhradné výživné potrebujem, aby mi neplatil tri mesiace po sebe, čo sa síce občas stáva, ale zároveň mám začať voči nemu exekučné konanie. Na to nemám čas ani náladu ani peniaze. Tak radšej nerobím nič, a čakám, kým zas niečo pošle,“ približuje svoju situáciu Blanka.

Ak by exekúcie riešil štát, myslí si, že by si zrejme o peniaze požiadala. Na náhradné výživné majú nárok rodičia, ak príjmy ich domácností nepresahujú 2,2-násobok životného minima. Pre matku s dvoma deťmi je to 392,29 eur.

Najvyššie náhradné výživné je dnes 112,33 eur, čo predstavuje 1,2-násobok životného minima určeného pre dieťa.

Podmienky na výplatu náhradného výživného
 • Ak rodič, alebo povinná osoba, neplatí výživné v stanovenej výške v lehote najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace

 • Ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi

 • Ak dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine

 • Ak si dieťa plní povinnú školskú dochádzku

 • Ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky, neplatí, ak študuje v cudzine

 • Ak príjem domácnosti nie je vyšší ako 2,2-násobok sumy životného minima určeného na všetkých jej členov

 • Ak rodič platí len časť výživného, štát náhradné výživné poskytne vo výške rozdielu medzi určenou a zaplatenou sumou, nesmie byť však nižšia ako 0,66 eura.

 • (zdroj: MPSVR SR)

  Pridajte komentár

  táto funkcia je len pre prihlásených

  Prihláste sa  Úrady a peniaze - ďalšie články

  Ďalšie články v rubrike >