Žiaci si sami skrášlia školy. Založia si školskú záhradu či budú sadiť ovocné stromy

gb, 17. decembra 2018 o 13:51

Žiaci deviatich základných škôl a piatich gymnázií si sami skrášlia prostredie školského areálu. Vybudujú školské záhrady, vysadia si ovocné stromy a kere či budú zachytávať dažďovú vodu.

V takomto prostredí sa žiaci cítia lepšie.

Foto: Ekopolis

Nadácia Ekopolis ukončila prvé kolo z dvojročného vzdelávacieho projektu Biodiverzita do škôl. Na štrnástich vybraných základných a stredných školách z celého Slovenska sa uskutočnili workshopy pod vedením skúsených odborníkov, s ktorými žiaci a študenti navrhovali opatrenia a úpravy školských areálov, ktoré povedú k zvýšeniu prírodnej rozmanitosti a zároveň oživia ich každodenné vyučovanie.

„Spolu sme navštívili pät gymnázií a deväť základných škôl. Najskôr sme pracovali s akčnou skupinou žiakov a študentov, s ktorými sme zmapovali súčasné školské areály. Podľa získaných informácií sme navrhovali prvé zlepšenia tak, aby sme prispeli k vyššiemu podielu prírodnej rozmanitosti na školskom pozemku, alebo vyriešili niektoré konkrétne problémy, s ktorými sa daná škola potýka,“ približuje programová manažérka z Nadácie Ekopolis Lucia Rossová.

Školy zapojené do projektu Biodiverzity do škôl:
Gymnázium A. Sládkoviča v Banskej Bystrici
Základná škola Pankúchova v Bratislave
Základná škola K. Rapoša v Brezne
Gymnázium J. Chalupku v Brezne
Základná škola Halíčska cesta v Lučenci
Základná škola Vajanského v Modre
Základná škola M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici
Základná škola Tajovského v Poprade
Základná škola M. Daxnera v Rimavskej Sobote
Gymnázium I. Kraska v Rimavskej Sobote
Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
Základná škola M. Rázusa vo Zvolene
Základná škola Š. Moyzesa v Žiari nad Hronom

Aj takto môže vypadať areál škol vymyslený a zrealizovaný deťmi.

Foto: Ekopolis

Návrh nového školského areálu bude výsledkom spolupráce celej školy, nielen žiakov či študentov, ale aj pedagógov a vedenia. Každá škola sa v projekte zameriava na iné riešenie – zachytávanie vody, zatienenie priestoru, vybudovanie školských záhrad či sadenie ovocných stromov a krov. Na jar začne druhá fáza, ktorá bude spočívať v podrobnom projektovaní jednotlivých návrhov spoločne s odborníkmi.

Cieľom je úprava školského areálu, ktorého údržba bude dlhodobo udržateľná – zvládnuteľná žiakmi či študentmi s pomocou pedagógov, ale tiež vytvorenie priestoru, ktorý bude estetický, príťažlivý pre školu a využiteľný v rámci vzdelávacieho procesu. „Chceme umožniť realizáciu vzdelávania aj v školských záhradách a podporiť tak vytváranie vzťahu k prírodnému prostrediu aj medzi žiakmi a študentmi,“ doplnila Lucia Rossová.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >