Zhoršenie sluchu môže spôsobiť aj nedostatočné čistenie uší

Gabriela Bachárová, 10. marca 2022 o 04:40

Infekcie stredného ucha či zvukovodu sú nebezpečné, môžu viesť až k zhoršeniu sluchových funkcií.

Častou príčinou ušných problémov u detí je nesprávne čistenie.

Foto: shutterstock.com

Z tisíca novorodeniatok trpia geneticky podmienenou poruchou sluchu jedno až tri deti. Od mája 2006 bolo na Slovensku zavedené povinné skríningové vyšetrenie sluchu u všetkých novorodencov. „Vyšetrenie sa realizuje ešte na novorodeneckom oddelení, umožňuje skoré zachytenie detí s vrodenou sluchovou vadou a následnú dostatočnú diagnostiku a rehabilitáciu sluchu v prípade, že je u neho potvrdená porucha,“ uvádza lekárka Valéria Doláková, ktorá ako otorinolaryngologička a foniatrička pôsobí v Nemocnici AGEL v Košiciach-Šaci.

Celá diagnostická procedúra a následná liečba vhodným naslúchadlom by u týchto detí mala podľa jej slov prebehnúť do pol roka. „Skríning je výrazným prínosom pre deti, ktoré sa narodia s poruchou sluchu,“ komentuje odborníčka.

Najčastejšie si rodičia nejakého problému všimnú u detí vo veku jedného až dvoch rokov. Porucha sluchu sa však môže objaviť aj neskôr a nemusí byť ani geneticky daná. Vznikne napríklad v dôsledku prekonanej infekcie. K vyšetreniu je treba pristúpiť, ak dieťa prekoná zápal ucha a následne sa vám na jeho správaní niečo nepozdáva.

„Medzi najčastejšie príčiny poruchy sluchu patria zápaly, či už stredoušné s poškodením blany bubienka a prevodového systému, ale aj zápaly zvukovodu, ktoré môžu byť bakteriálneho, vírusového alebo plesňového pôvodu,“ popisuje lekárka v tlačovej správe. Nebezpečné sú aj infekčné choroby typu osýpky, rubeola, rôzne zápaly mozgových blán, takzvané meningitídy.

Z hľadiska rozvoja poruchy sluchu môže byť príčinou aj nejaký úraz, typicky napríklad ruptúra (zlomenina) blanky bubienka alebo rôzne zlomeniny spánkových kostí.

Poškodiť sluch môžu aj niektoré antibiotiká, prítomnosť cudzích telies vo zvukovode či dokonca obyčajná nadmerná prítomnosť ušného mazu, ktorý rodičia neodstraňujú.

„Pri akýchkoľvek zmenách správania dieťa a pri zhoršenej komunikácii vo vyššom veku je plne indikované vyšetrenie ORL lekárom a sluchového prahu, aby sa zachytila porucha sluchu, ktorú potom môžeme kompenzovať protetickými pomôckami,“ odporúča lekárka.

Bez dobrého sluchu sa nerozvinie reč

Je preto dobré vedieť, ako poznať, že dieťaťu sa horší sluch. Varovné je, ak dieťa nereaguje na hlasné zvuky, zvukové hračky, neotáča sa za zvukom, nebľaboce.

„Pre detskú populáciu je sluch hlavným faktorom rozvoja reči, v prípade poruchy prichádza k oneskorenému a sťaženému rozvoju reči, k zhoršeniu komunikačných schopností, k ťažkostiam s učením a vzdelávaním či k horšiemu prístupu k informáciám,“ vymenúva lekárka dôsledky horšieho sluchu.

V škole si problému môže všimnúť učiteľ. Rodiča upozorní, že dieťa má horšie známky, ďalej podľa slov lekárky dochádza k nedostatočnej reakcii pri vyučovaní, žiak nesprávne odpovedá, zameriava sa na pery pedagóga a v dôsledku nedobrého počutia sa uzatvára do seba. Pre dieťa je totiž veľkou stigmou, ak horšie počuje a nemôže sa plnohodnotne zapojiť do diania v škole. Rodičia si doma môžu povšimnúť, že dieťa si pridáva hlasitosť na rádiu alebo pri sledovaní televízie.

Úskalia diagnostiky

Nevýhodou diagnostiky je, že takzvaného audiometrického vyšetrenia, ktoré stanovuje rozsah a charakter poškodenia sluchu, je dieťa schopné až okolo piatich rokov, pretože si to vyžaduje chápanie a spoluprácu zo strany malého pacienta. „Pacient pri vyšetrení signalizuje na presne definovaných frekvenciách svoj sluchový vnem, na základe toho vzniká určitá krivka a vypočítava sa sluchová strata u konkrétneho pacienta,“ vysvetľuje lekárka princíp vyšetrenia.

Podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie sa ľahký stupeň prejavuje stratou sluchu do 40 dB (decibelov), stredne ťažký stratou do 70 dB a ťažký až veľmi ťažký od 70 dB vyššie. Strata 90 dB a viac je považovaná za hluchotu.

„Z pohľadu pacienta o stupni sluchovej straty hovorí úroveň rozumenia pri stupňoch. Pacient pri ľahkom stupni má problém s porozumením prevažne tichej reči, šepotu. Má komunikačný problém, ktorý ho limituje v rozumení reči. Pri strednom stupni ťažkostí pribúda. Pacient má ťažkosti s bežnou hovorovou rečou, s konverzáciou, so spoločenským uplatnením a pri ťažkom stupni straty sluchu dochádza k problémom už úplne. Pacient nerozumie ani hlasitej reči, stáva sa z neho postupne nepočujúci a tým pádom je limitovaný vo všetkých svojich aktivitách,“ vysvetľuje Valéria Doláková.

Dobrou správou však je, že v priemere až 90 percent všetkých porúch sluchu je možné adekvátnou liečbou vrátiť späť. V prípade zápalov je nutná antibiotická alebo antimykotická liečba. „Mnohé poruchy sluchu na podklade chronického zápalu či na podklade otosklerózy (degeneratívne ochorenie postihujúce kostený labyrint vnútorného ucha), je možné riešiť chirurgickou liečbou, kedy sa nahrádza poškodená blanka bubienka a časti prevodového aparátu rôznymi druhmi a typmi protézok,“ hovorí lekárka.

Moderné naslúchadlá
Segment naslúchadiel, ktorými sa často rieši porucha sluchu, sa v posledných rokoch rýchlo rozvíja, naslúchacie aparáty sa nastavujú individuálne každému pacientovi a prispôsobujú sa jeho akustickým potrebám. Delenie aparátov je rôzne, môže byť lokalizovaný za uchom alebo vo zvukovode.

„Všetky naslúchacie aparáty majú v súčasnej dobe digitálne spracovanie zvukov, čiže aj kvalita počutia je niekde inde. V poslednom období, ako pokračuje vývoj digitálnych technológii, sú mnohé cez bluetooth technológiu kompatibilné s prídavnými zariadeniami, so smart telefónmi, do ktorých je možné stiahnuť aplikácie na ovládanie aparátov. Možnosti kompenzácie sluchových strát načúvacím aparátom sa v súčasnej dobe posunuli veľmi ďaleko, prinášajú výrazný benefit pre nositeľov,“ uzatvára Valéria Doláková.


Zradný hluk
Pozor, na poruchu sluchu si človek môže „zarobiť“ už v detstve, ak sa vystavuje nadmernému hluku, napríklad počúva nahlas hudbu, navštevuje často hlučné kluby a bary. Dbajte preto na sluchovú hygienu svojho dieťaťa.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >