Zdravotne postihnuté deti sa učia oddelene, zmeniť to chce Škola inkluzionistov

TASR, SITA, gb, 4. decembra 2018 o 18:25

Deti so zdravotným znevýhodnením sa často stretávajú s odmietnutím na bežných školách, ktoré im nedokážu zabezpečiť podmienky na spoločné vzdelávanie sa s ich kamarátmi, a musia byť umiestnené do špeciálnych škôl.

V bežných školách sa môže vzdelávať veľa detí s postihnutím.

Foto: Robert Hüttner, Pravda

Pri príležitosti pondelňajšieho Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím organizácie pomáhajúce deťom upriamujú pozornosť aj na tento problém. Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska začiatkom roka spustili program Škola inkluzionistov na podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom aj druhom stupni základných škôl. „Cieľom programu je vytvoriť spolu s vedením školy, pedagógmi, asistentmi a odbornými konzultantmi na vybraných dvadsiatich školách priestor na rozvoj vzdelávania, ktorý rešpektuje individuálne potreby všetkých detí," povedal správca Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.

Jednou zo škôl, ktoré sa do programu zapojili, je základná škola na Karloveskej ulici v Bratislave. „Základnú školu navštevuje 467 žiakov, z toho 23 žiakov je integrovaných. Cieľom celoročnej práce na škole je umožniť im kvalitnú a plnohodnotnú špeciálnopedagogickú podporu prostredníctvom uspokojenia ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb," priblížila Viera Máša Orogváni, regionálna konzultantka projektu Škola inkluzionistov.

Zdravotné znevýhodnenie žiakov nemusí byť viditeľné na prvý pohľad. Môže ísť napríklad o žiakov s autizmom a s ďalšími vývinovými poruchami, žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou.

„Pre inklúziu je kľúčové, aby sa pracovalo nielen s jedným žiakom, ale s celou triedou. Na škole sme na začiatku realizovali výskum a rozhovory, aby sme vedeli nastaviť podporný proces," spresnila Máša Orogváni. „Musíme si uvedomiť, že deti so zdravotným znevýhodnením nie sú pre kolektív spolužiakov hendikepom, ale môžu byť jeho veľkým prínosom. Nám všetkým môžu ukázať úplne iný rozmer vnímania sveta," dodala. Program Škola inkluzionistov podporil výnos z Plesu v opere, ktorý sa radí medzi najväčšie charitatívne podujatia na Slovensku.

Špeciálne školy na Slovensku navštevuje 6,28 percenta detí. Európsky priemer je na úrovni 2,3 percenta. „Podľa štatistík sme sa v počte detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach umiestnili na chvoste rebríčka Európskej únie. Na Slovensku sa až polovica detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdeláva oddelene od svojich rovesníkov, a to aj napriek tomu, že by mohli navštevovať bežnú základnú školu. V dôsledku nedostatku špeciálnych pedagógov a asistentov však väčšina škôl nedokáže zabezpečiť vhodné podmienky pre možnosť výučby detí so zdravotným znevýhodnením. Veľkým problémom slovenských škôl je aj nesprávna interpretácia pojmu inkluzívneho vzdelávania," vysvetľuje za Nadáciu pre deti Slovenska Šema Satkeová.

Špeciálny pedagóg a odborník na inkluzívne vzdelávanie Viktor Križo vidí významný nedostatok v tom, že školy umelo „debariérizujú“ svoj priestor a myslia si, že tak splnili podmienku, aby mohli prijať aj dieťa so zdravotným znevýhodnením. „My môžeme odstrániť v škole prekážky, aby sa napríklad dieťa na vozíčku mohlo pohybovať v jej priestoroch, ale škola môže vnútorne zostať taká disharmonická, že sa v nej necíti dobre nielen dieťa na vozíčku, ale aj všetky ostatné deti. Problém, pokiaľ ide o inklúziu všetkých detí, je skôr systémový. Investovať do vzdelávania neznamená investovať len do učenia matematiky a fyziky, ale posilniť školský systém tak, že pokiaľ z rôznych príčin zlyháva rodina, dáva zázemie dieťaťu škola,“ uviedol Križo.

V máji 2018 žiadali školy od ministerstva školstva 5 845 pedagogických asistentov pre 16 583 žiakov. V novom školskom roku je ich na školách len 2 374, čo je menej ako polovica schválených žiadostí.Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saHendikepy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >