Vznikne možnosť spoločnej starostlivosti o dieťa aj po rozvode

TASR, 11. marca 2022 o 04:15

Rozvedení rodičia by si mohli starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu. Umožniť to má zavedenie nového inštitútu - spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Ministerstvo spravodlivosti to navrhuje v rámci novely Civilného mimosporového poriadku, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Záujem dieťaťa je prvoradý.

Foto: shutterstock.com

Ministerstvo spravodlivosti chce novelou podporiť zachovanie vzťahových väzieb dieťaťa s obidvomi rodičmi aj po rozvode. „Fundamentálnym základom je tu vo všeobecnosti súhlas oboch rodičov a skutočnosť, že sa vedia bez konfliktov vzájomne bez zásahu súdu o všetkom ohľadom ich dieťaťa dohodnúť,” priblížil rezort spravodlivosti. Navrhovanou úpravou sa má zamedziť, aby súd za každých okolností určoval, ktorému rodičovi maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a ako má rodič prispievať na výživu dieťaťa.

Všetky formy osobnej starostlivosti (osobná starostlivosť jedného z rozvedených rodičov, striedavá osobná starostlivosť, spoločná osobná starostlivosť) si majú byť navzájom rovnocenné. „Spoločná starostlivosť oboch rodičov je formou starostlivosti o dieťa, kde spôsob rozhodovania rodičov o starostlivosť o dieťa zostáva rovnaký ako v období pred rozvodom manželstva,” vysvetľuje rezort.

Podľa novely by tiež jeden sudca mal mať na starosti všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov. Navrhované procesné zmeny sa sústredia najmä na úkon odňatia maloletého dieťa rodičovi prípadne inej osobe. Cieľom novely je tiež upraviť, aby sa výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, uskutočňoval v prítomnosti sudcu.

Rezort spravodlivosti navrhuje účinnosť legislatívy od 1. decembra tohto roka. Ide o čiastkovú novelizáciu, komplexné zmeny budú v rámci nového Občianskeho zákonníka.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >