Vývojové úlohy podľa veku. Aké výzvy kladie život pred dojča, školáka či dospievajúceho

Gabriela Bachárová, 26. septembra 2023 o 07:00

Ak by rodičia lepšie poznali jednotlivé vývojové úlohy, ktoré musia ich deti zvládnuť počas jednotlivých etáp svojho detstva, možno by k nim pristupovali citlivejšie a v rodinách by ubudlo zbytočných konfliktov.

Dieťa má v každom vývojovom období pred sebou iné úlohy.

Foto: shutterstock

Česká psychologička Lenka Lacinová a vedúca rodičovských skupín Petra Škrdlíková popísali vo svojej knihe Dost dobří rodiče (aneb drobné chyby ve výchově dovoleny) úlohy, ktoré musí každý človek od narodenia až po starobu vo svojom živote vývojovo zvládnuť. Tieto výzvy sú vlastné všetkým ľuďom a v nejakej podobe sa s nimi stretne každý. Nemá preto zmysel dieťaťu brániť v prirodzenom vývoji, a to napríklad zákazmi či výčitkami, ak sa správa „nevhodne” či „zle”. V skutočnosti však len plní úlohy, ktoré pred neho kladie život sám.

Prvý rok: dôverovať svetu

V prvom roku je vývojovou úlohu dojčaťa získať dôveru v ľudí a svet. Ako sa mu to podarí, jeho budúce vzťahy i pohľad na život budú pozitívne a je tak väčšia pravdepodobnosť životnej spokojnosti. „Základná dôvera sa buduje prostredníctvom empatickej a citlivej starostlivosti matky, ktorá reaguje na potreby dieťaťa,” popisujú odborníčky. To znamená dopriať mu dostatok fyzického kontaktu, dojčenia, nosenia, nenechávať ho osamote vyplakať. Ak to tak nie je, v dieťati sa vytvára skôr úzkosť a poznanie, že mu nikto nepomôže.

Od jedného do tretieho roka: dôvera v seba

S prvými krôčikmi sa dieťa začína fyzicky osamostatňovať a poznávať svet aj mimo náruče rodičov. Jeho vývojovou úlohu v tomto období je získať dôveru v seba samého, že to zvládne. „V tomto období sa postupne rozvíja schopnosť sebauvedomenia, dieťa objavuje vlastné ja a tiež prvé základné pravidlá správania, ktoré však musia byť korigované zvonka,” vysvetľujú autorky knihy.

Od tretieho do šiesteho roka: zodpovednosť za svoje kroky

Obdobie medzi tretím a šiestim rokom je plné aktivity a začleňovania sa do väčšieho kolektívu. Pomocou výchovy sa začínajú rozvíjať základy svedomia. „Vývojovou úlohou predškolského veku je naučiť sa prijímať zodpovednosť za svoje kroky,” popisujú Lenka Lacinová a Petra Škrdlíková.

Od nástupu do školy do počiatkov dospievania: presadenie sa

Vývojovou úlohou detí od začiatku školy do približne jedenástich až dvanástich rokov, kedy začínajú dospievať, je naučiť sa presadiť a uplatniť medzi svojimi rovesníkmi. Počas týchto školských rokov sa zároveň buduje vzťah k práci a povinnostiam.

Od 12 rokov do dospelosti: vlastná identita

„S nástupom dospievania prichádza úloha nájsť vlastnú identitu, čo je spojené s takzvaným obdobím druhého vzdoru. Dospievajúci majú svojím spôsobom v náplni práce odmietať rodičovské hodnoty, vymedzovať sa voči tradícii a hlavne hľadať nové skúsenosti,” píšu odborníčky. Rodičovské zákazy a príkazy veľmi nefungujú, avšak dôležité je nerezignovať na doteraz fungujúce pravidlá spolužitia v rodine.

Po dosiahnutí osemnástich rokov, v takzvanej mladej dospelosti, je vývojovou úlohou človeka nájsť si vyhovujúci intímny vzťah a vychovávať deti, v takzvanej zrelej dospelosti by sa mal človek venovať odovzdávaniu svojich skúseností. Aj staroba má svoje výzvy, tou najdôležitejšou je prijať život tak, ako ho človek žil a zmieriť sa s ním a s ľudskou konečnosťou.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVýchova a vzťahy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >