Viac detí získa nárok na dotáciu na stravu

TASR, 23. júna 2021 o 03:44

Skupina detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, sa rozšíri. Parlament schválil novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú predložili koaliční poslanci. Návrh zákona podporilo všetkých 132 prítomných poslancov Národnej rady.

Nárok na obed zdarma bude mať viac detí.

Foto: shutterstock.com

Cieľom navrhovanej zmeny je ustanoviť novú skupinu detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, a to deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. „Rodič preukáže neuplatnenie nároku na daňový bonus zriaďovateľovi pri prihlasovaní dieťaťa na stravu a do dotačného programu čestným vyhlásením," skonštatovali poslanci v spoločnej správe výborov.

Výbor upozornil, že na dieťa, na ktoré sa poskytuje dotácia na stravu, sa neuplatní zvýšený daňový bonus. Ustanoví sa teda nová skupina detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu. Pôjde o deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa vo veku od šiestich do 15 rokov.

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >