Učitelia sa môžu hlásiť do programu, ktorý im poskytne mentora pre svoj rozvoj

SITA, 13. marca 2020 o 03:10

Učitelia majú možnosť prihlásiť sa do 30. marca do programu, ktorý im poskytne mentora pre profesijný a osobný rozvoj.

Učitelia môžu zlepšiť svoje schopnosti vďaka mentorovi.

Foto: Shutterstock.com

Ide o deviaty ročník Individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU), ktorý je určený pre pedagógov gymnázií, stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Mentoringovo-koučingový program trvá osem mesiacov a jeho účastník nemusí nikde cestovať, zaplatí zaň 100 eur.

Po vstupe do programu získa každý učiteľ svojho vlastného mentora, ktorý bude odborníkom z praxe. Organizácia podotýka, že mentor nie je inšpekcia, a teda jeho úlohou nie je kritizovať či rozdávať rady. Hoci navštevuje vyučovacie hodiny, do ich priebehu nezasahuje. Po ich skončení spolu s učiteľom rozoberá priebeh hodiny z didaktického aj osobnostného hľadiska.

Pomocou otázok usmerňuje učiteľa, aby našiel nové riešenia a pracoval na svojich stanovených cieľoch. „Individuálny prístup je zárukou toho, že v centre pozornosti sú potreby a osobitosti každého učiteľa,“ uvádza Simona Turková z neziskovej organizácie Leaf Academy. Stretnutia sa uskutočňujú približne raz za dva týždne. Učiteľ však nemusí nikam cestovať, celý osemmesačný program sa koná priamo v jeho triede.

Mentori, s ktorými organizácia spolupracuje, pôsobia v rámci celého Slovenska. Leaf Academy dodáva, že ak sa v niektorom z miest žiadny nenachádza, je zabezpečená online komunikácia. Znamená to, že učiteľ raz za dva týždne natočí video zo svojej hodiny. Následne ho zanalyzuje spolu s mentorom prostredníctvom video-rozhovoru na diaľku.

Organizácia podčiarkuje, že rozhodujúcimi kritériami pre výber do programu je silná vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe a potenciál robiť zmeny. „Mentoring je náročný proces, pri ktorom je občas potrebné zájsť až za hranicu svojej komfortnej zóny, pretože len tak dokážeme s učiteľmi objaviť nové možnosti ako posunúť ich prácu na vyššiu úroveň,“ priblížila koordinátorka programu z organizácie Leaf Jana M. Balážová. Dodala, že cieľom programu je pomôcť čo najväčšiemu počtu učiteľov vytvárať pre svojich žiakov čo najlepšie podmienky na celostný rozvoj.

Účastníčka programu učiteľka z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave Lenka Ditte uviedla, že IRPU nahrádza niečo, čo v školstve chýba a čo je zároveň účinnou cestou pre profesný rozvoj učiteľa. „Bez spätnej väzby, podnetov, inšpirácií a otázok by som nemala šancu na sebe pracovať,” vysvetlila. Program IRPU doteraz absolvovalo vyše 200 učiteľov z rôznych častí Slovenska. Do nového ročníka je možné prihlásiť sa do 30. marca cez oficiálnu stránku organizácie.

Účastnícky poplatok za celý osemmesačný program pre jedného učiteľa sa skladá z dvoch častí. Prvých 50 eur zaplatí učiteľ v úvode programu a je tento poplatok je nevratný. Druhú časť zaplatí po úspešnom absolvovaní programu, pokiaľ to situácia učiteľovi umožňuje.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >