Študenti pedagogiky budú doučovať žiakov, ktorí kvôli pandémii nemali prístup ku vzdelávaniu

gb, 7. októbra 2020 o 03:27

Žiakom základných škôl, ktorí vypadli zo vzdelávania počas pandémie koronavírusu, pomôžu s doučovaním študenti vysokých škôl.

Študenti budú doučovať deti.

Foto: Shutterstock.com

Ministerstvo školstva, Štátny pedagogický ústav a päť vysokých škôl bude spolupracovať na programe doučovania, ktorého cieľom je pomôcť žiakom a žiačkam základných škôl s ťažkosťami v učení, ktoré im spôsobila pandémia Covid-19. V školskom roku 2019/2020 vznikli v dôsledku prerušeného vyučovania na základných školách medzi žiakmi rozdiely vo vedomostiach a spôsobilostiach. Spolupráca rezortu školstva a vysokých škôl by mala prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov pandémie na budúcu vzdelávaciu dráhu žiakov.

„Verím, že táto spolupráca bude prospešná nielen pre žiakov, ale prinesie praktické skúsenosti aj študentom vysokých škôl,“ privítala podpis memoranda štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.

Na programe bude participovať päť fakúlt verejných vysokých škôl:
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Vysoké školy budú odborne viesť študentov, aby bola počas programu doučovania zabezpečená kvalita výučby žiakov. Štátny pedagogický ústav pomôže s organizovaním vzdelávania pre vysokoškolákov za účelom zvyšovania ich pedagogických kompetencií.

„Doučovanie žiakov bude prebiehať v tomto školskom roku v rozsahu najviac dve hodiny skupinového alebo individuálneho doučovania týždenne jedným študentom školy. Vysokoškoláci budú doučovať v priestoroch základnej školy, ktorá sa do doučovania prihlási, v prípade potreby aj online, s využitím technického zázemia školy,“ upresnila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Základné školy sa môžu prihlasovať do programu doučovania priebežne cez portál www.ucimenadialku.sk, ideálne do 31. októbra 2020. Štátny pedagogický ústav následne oznámi vysokým školám počty prihlásených škôl a žiakov a vysoké školy určia študentov, ktorí zabezpečia deťom doučovanie.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >