Školákom bude stačiť aj test starý dva týždne, chudobné deti nemusia mať nič

TASR, gb, 13. decembra 2020 o 04:06

Žiakom druhého stupňa základných škôl, stredných škôl a pedagógom bude po novom stačiť pre vstup do školy negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 14 dní. Doteraz to bolo sedem dní. Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

Niektoré školy otvorili, ale veľa ich zostalo zatvorených.

Foto: Robo Jakl, Pravda

Podľa Úradu verejného zdravotníctva sa nebude povinnosť preukazovať sa negatívnym testom vzťahovať na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rovnako sa povinnosť nebude vzťahovať na ich pedagógov. Pôvodne bola pre nich výnimka z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu stanovená do 9. decembra. Všetky zmeny platia od piatka 11. decembra.

Minister školstva vydal rozhodnutie, ktorým od pondelka 7. decembra obnovil školské vyučovanie a prevádzku školských zariadení za podmienok uvedených v uznesení vlády a vyhláške Úradu verejného zdravotníctva, teda ak sa deti, jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa a učitelia preukážu negatívnym testom na Covid-19. O otvorení rozhodol zriaďovateľ školy.

Proti rozhodnutiu vystúpil napríklad Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. „Uznesenie vlády nie je spôsobilým všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe ktorého by mohli vznikať povinnosti, ktoré porušujú základné práva a slobody garantované Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami. Podľa školského zákona je tiež zrejmé, že minister môže rozhodnúť len o prerušení školského vyučovania a prevádzky školských zariadení, nemôže však určovať ďalšie podmienky obnovenia školského vyučovania a prevádzky školských zariadení a už vôbec nie určovať medze základných práv a slobôd. V tejto súvislosti vnímame uznesenie vlády a rozhodnutie ministra ako nelegálne," uviedol predseda zväzu Pavel Ondek s tým, že neprimerane zasahuje do práva na vzdelanie podľa ústavy.

Podľa združenia došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k zamestnancom škôl a školských zariadení a tiež vo vzťahu k žiakom. „Nastolil sa stav, ktorý v právnom štáte považujeme za netolerovateľný, kedy na jednom pracovisku vzniknú dve skupiny osôb. Tie, ktoré sa budú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu na Covid-19 a tie, ktoré sa nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom na Covid-19. Bude sa teda rozlišovať medzi zamestnancami, u ktorých zamestnávateľ bude vyžadovať negatívny výsledok testu na Covid-19 len z toho dôvodu, že majú vyučovať žiakov na druhom stupni základnej školy a strednej školy, pričom pre zamestnancov, ktorí vyučujú na prvom stupni alebo v materskej škole táto povinnosť platiť nebude," uviedol Pavel Ondek s tým, že obdobne to platí aj pre žiakov a ich rodičov.

Zväz sa obrátil na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o posúdenie primeranosti zásahu do základných práv a slobôd zamestnancov a žiakov škôl a vydanie odborného stanoviska. Zároveň požiadal verejnú ochrankyňu práv o prešetrenie zákonnosti postupu štátnych orgánov.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >