Silvia Schmidtová je Študentskou osobnosťou roka. Skúma, prečo pacienti nereagujú na liečbu rakoviny

TASR, gb, 14. decembra 2018 o 09:38

Absolútnou víťazkou ocenenia Študentská osobnosť Slovenska sa stala Silvia Schmidtová, doktorandka Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorá získala cenu v kategórii lekárske vedy a farmácia. Venuje sa výskumu nádorových buniek a možnostiam ich liečby.

Víťazka Silvia Schmidtová

Foto: Junior Chamber International Slovakia

Na základe výsledkov jej experimentov sa začne na Národnom onkologickom ústave v Bratislave klinická štúdia pacientov s chemorezistenciou, teda tých, ktorým telo nereaguje na chemoterapiu. „Momentálne sa venujem najmä aplikácii do klinickej praxe a finalizácii dizertačnej práce," hovorí víťazka.

Diplomy, finančnú odmenu a vecné ceny získali v kategórii elektrotechnika a priemyselné technológie Milan Kapolka z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave za 3D model supravodičov. V kategórii hutníctvo, strojárstvo, energetika vyhral Jozef Bendík z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za výskum elektrických vedení a polí okolo nich.

V kategórii informatika a matematicko-fyzikálne vedy ocenili Ondreja Kaššáka z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity za výskum používateľov webových aplikácií a v kategórii prírodné vedy, chémia Marcelu Bučekovú z Ústavu molekulárnej biológie akadémie vied za výskum medu a materskej kašičky v procese hojenia rán.

Ceny v kategórii stavebníctvo a architektúra dostal Matúš Harčár zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za architektonické návrhy pre reštrukturalizáciu železničných staníc a v kategórii poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo Šimon Saloň z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý sa venuje výskumu a zatrieďovaniu druhov drevín, vďaka čomu možno určiť vymierajúce druhy drevín a celkový zdravotný stav lesa.

Víťazi aktuálneho ročníka.

Foto: Junior Chamber International Slovakia

V kategórii filozofia, politológia, sociológia, pedagogika si odniesol ocenenie Michal Uhrín, ktorý vyštudoval odbor etnológia a kultúrna antropológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo sa venuje výskumu evolučnej antropológie a ako doktorand v odbore etnológia teraz skúma príbuzenské vzťahy a kooperáciu v náboženskej komunite. V kategórii právo zvíťazil Lukáš Tomáš z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa venuje sledovaniu územnej samosprávy a dodržiavania zákonov v rámci obcí.

Juraj Mydla z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave získal cenu v kategórii kultúra, umenie za multimediálnu umeleckú tvorbu a Ján Široký z Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave si prevzal cenu v kategórii ekonómia. Vytvoril webovú kalkulačku na prepočet výhodnosti hypoték a spotrebných úverov a mobilnú aplikáciu financie online. V kategórii šport získal ocenenie Samuel Baláž v Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave za úspechy v rýchlostnej kanoistike.

Projekt Študentská osobnosť Slovenska organizuje Junior Chamber International Slovakia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť verejnosti úspešných a inšpirujúcich študentov rôznych odborov vysokých škôl na celom Slovensku a doktorandov na vedeckých pracoviskách akadémie vied, podporiť vedu a študentov na Slovensku. Osobnosti menujú rektori jednotlivých vysokých škôl alebo vedecké pracoviská, na ktorých osobnosti vykonávajú svoju činnosť.

„Na mladých ľuďoch záleží budúcnosť tejto krajiny. Nesmierne si vážim tých študentov, ktorí ostávajú na Slovensku, aby u nás rozvíjali hodnoty a posúvali hranice poznania, zapájali sa do spoločenského a profesionálneho života," hovorí viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Róbert Redhammer. „Tisíce ďalších ľudí vás budú vidieť a vy budete pre nich príkladom. A to je to najdôležitejšie, čo Slovensko potrebuje pozitívny príklad," povedal v príhovore oceneným.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >