Ak sa nevrátim po materskej do práce, akú dávku dostanem?

dh, 19. októbra 2018 o 14:47

Návrat po materskej dovolenke na staré miesto nie je vždy možný. Rodičia to riešia buď skrátením úväzku, alebo dokonca výpoveďou. Čo v prípade odchodu zo zamestnania? Na čo všetko má rodič nárok?

Pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa rodičovi po materskej berie do úvahy stále ten vyšší príjem.

Foto: shutterstock.com

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v takom prípade sa prihliada na určité špecifiká. Ak si napríklad spomínaný rodič počas rodičovskej dovolenky privyrábal na dohodu u iného zamestnávateľa, a zarábal menej než predtým v zamestnaní, pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa mu bude brať do úvahy vyšší príjem.

„Pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa neprihliada na príjem, ktorý osoba dosiahla v období rodičovskej dovolenky, ak je nižší ako príjem dosahovaný v zamestnaní pred nástupom na rodičovskú dovolenku. Platí to však len vtedy, ak v rozhodujúcom období, teda dva roky pred zaevidovaním sa na úrade práce, čerpal poistenec len rodičovskú dovolenku a počas nej pracoval,“ pripomína Sociálna poisťovňa.

V praxi to znamená, že ak so zamestnancom v deň ukončenia rodičovskej dovolenky zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer, zamestnanec sa následne zaeviduje na úrade práce a Sociálnu poisťovňu požiada o dávku v nezamestnanosti, poisťovňa berie do úvahy príjem dosiahnutý počas rodičovskej dovolenky len vtedy, keď je to pre poistenca výhodnejšie.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká, ak bol poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. Obdobie rodičovskej dovolenky sa do tohto obdobia ráta, ale len do dňa, do ktorého pracovný pomer trval.ANKETA:

Vrátili ste sa po materskej na staré miesto, prípadne sa tam chystáte vrátiť?


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >