Jedno alebo druhé. Ak chce otec materské, matka nesmie poberať rodičovský príspevok

pt, 25. mája 2019 o 11:02

Ak chce otec poberať materské zo Sociálnej poisťovne, čo mu umožňuje zákon, matka nedostane za ten čas rodičovský príspevok. Opätovný nárok naň získa iba v prípade, že by otcovi nárok na materské nevznikol, alebo ak by ho už prestal poberať.

Materské pre otca znamená zastavenie poberania rodičovského príspevku pre matku.

Foto: shutterstock.com

Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa, už v čase podania žiadosti otca o materské nesmie matka dostávať rodičovský príspevok z úradu práce.

„Kým Sociálna poisťovňa nerozhodne o zamietnutí žiadosti otca o materské, príslušný úrad práce neobnoví výplatu rodičovského príspevku matke dieťaťa,“ pripomína poisťovňa s tým, že rodine môže vzniknúť výpadok príjmu, keďže otcovi ešte nie je vyplácané materské a matke už nie je vyplácaný rodičovský príspevok. Týka sa to prípadov, kedy sa rozhodovanie o materskom pre otca predlžuje pre komplikovanosť posudzovania alebo zdĺhavé zabezpečovanie dôkazov.

Ak Sociálna poisťovňa otcovi materské nevypláca, môže matka opätovne požiadať úrad práce o priznanie rodičovského príspevku, a to odo dňa, od ktorého otec prestal poberať, alebo mu bolo zamietnuté materské. Môže tak urobiť aj spätne, najviac za obdobie šiestich mesiacov.

V prípade, že Sociálna poisťovňa rozhoduje o materskom pre otca dlhší čas, musí ho o tom informovať. Aby sa nepremeškala spomínaná šesťmesačná lehota, matka môže o rodičovský príspevok požiadať hneď, ako bude otec informovaný o predĺžení lehoty na rozhodnutie o materskom.

Kým však žiadosť otca nie je definitívne zamietnutá a matka požiada o doplatenie rodičovského príspevku, príslušný úrad práce preruší konanie o rodičovskom príspevku. Zabezpečí sa tým dodržanie šesťmesačnej lehoty. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí nároku na materské, resp. o skončení jeho vyplácania, príslušný úrad práce matke doplatí rodičovský príspevok.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >