Rodičia bez peňazí nezostanú, štát im príspevok bude vyplácať dlhšie, rozhodla vláda

SITA, pt, 29. októbra 2020 o 04:15

Rodičia, ktorí počas pandémie stratili nárok na rodičovský príspevok a nemohli nastúpiť do zamestnania, si môžu vydýchnuť. Štát im bude pomáhať i naďalej, a to predĺžením poberania takzvaného pandemického rodičovského príspevku.

Rodičia, ktorí sa po skončení rodičovskej dovolenky pre koronakrízu nemôžu vrátiť do práce, dostanú od štátu naďalej rodičovský príspevok.

Foto: shutterstock.com

Ten sa zaviedol na jar počas prvej vlny pandémie koronavírusu a jeho posledná výplata mala byť teraz v novembri spätne za október. Vláda včera ale rozhodla, že sa v jeho vyplácaní bude pokračovať, a to až do skončenia krízovej situácie.

Nárok naň majú rodičia, ktorých dieťa počas koronakrízy dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), a ktorí nemajú nárok na príjem zo zamestnania, z podnikania ani na dôchodok.

„Týmto osobám sa bude poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Toto opatrenie by malo pomôcť približne 4,3-tisíca poberateľom rodičovského príspevku. Vyplýva to z novelizácie nariadenia o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s koronakrízou, ktorú v stredu schválila vláda.

Vyplácať túto dávku budú naďalej úrady práce a sociálnych vecí. Tým, že nárok na ňu rodičom opätovne vznikne od 1. novembra tohto roka, zabezpečí sa kontinuálne vyplácanie rodičovského príspevku, aké bolo doteraz z čias jarnej vlny.

Rodič bude mať nárok na peniaze aj vtedy, ak mu Sociálna poisťovňa vypláca ošetrovné alebo ak má služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, ale ak je suma týchto príspevkov nižšia ako rodičovský príspevok. Úrady práce mu vyplatia rozdiel medzi plnou sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného resp. služobného platu.

Ďalšie úpravy

Novelizovaným nariadením vlády sa rozširujú aj dôvody, pre ktoré sa nebudú uplatňovať ustanovenia o znížení dávky v hmotnej núdzi za neúčasť na vymedzených činnostiach, o prekážku na strane organizátora alebo zamestnávateľa.

V oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sa bude poskytovať peňažný príspevok na prepravu aj vtedy, keď sa ľudia osobne neprepravujú na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ale ak keď na zabezpečenie si potravín a ďalších životných potrieb využívajú doručovaciu službu. Peňažný príspevok na prepravu budú úrady práce a sociálnych vecí poskytovať v paušálnej výške 35,88 eura bez povinnosti predkladať doklady o výdavkoch na prepravu.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >