Priemerná mzda profesionálneho náhradného rodiča presiahne 1 800 eur

SITA, TASR, gb, 11. augusta 2023 o 05:50

Súčasný priemerný plat profesionálneho náhradného rodiča dosahuje 1 692 eur.

Profesionálnych náhradných rodičov je takmer 800.

Foto: shutterstock.com

Základná zložka hrubej mzdy profesionálneho náhradného rodiča sa od začiatku septembra tohto roka zvýši o 10 percent na 1 034 eur (plat pozostáva okrem základnej zložky aj z ďalších príplatkov, napríklad príplatku za počet detí). Týmto krokom si polepší takmer 800 profesionálnych náhradných rodičov. Vyplýva to z nariadenia, ktoré schválila vláda. Ako uvádza ministerstvo, súčasný priemerný plat profesionálneho náhradného rodiča je 1 692 eur. Prijatím navrhovaného nariadenia vlády sa zvýši o 10 percent na 1 861,20 eura.

Človek, ktorý má záujem stať sa profesionálnym rodičom, by mal podľa informácií Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v prvom rade vedieť, že stať sa profesionálnym rodičom znamená byť v pracovnoprávnom pomere vo vzťahu k detskému domovu: „Profesionálna rodina je organizačná súčasť detského domova a profesionálny rodič je zamestnancom detského domova. Starostlivosť o deti sa vykonáva v domácom prostredí zamestnanca, teda v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom, či v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.”

774 profirodičov

Ku koncu marca tohto roka v centrách pre deti a rodiny pracovalo 774 profesionálnych náhradných rodičov, ktorí zabezpečovali starostlivosť 1 396 deťom umiestneným v centrách pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdov a mladým dospelým. Z toho v takzvaných štátnych centrách pre deti a rodiny bolo zamestnaných 621 profesionálnych náhradných rodičov a v takzvaných neštátnych centrách pre deti a rodiny pracovalo 153 profesionálnych náhradných rodičov.

Vláda podľa zákona o profesionálnych náhradných rodičoch zvýši základnú zložku mzdy profesionálneho náhradného rodiča v rovnakej miere, ako stúpnu platové tarify zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme. Platové tarify verejných zamestnancov sa pritom od začiatku septembra tohto roka zvýšia o 10 percent. Toto zvýšenie vyplýva z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej na obdobie od 1. januára 2023 do 31. augusta 2024 pre zamestnávateľov, ktorých zamestnanci vykonávajú prácu vo verejnom záujme.

„Zvyšovanie ohodnotenia profesionálnych náhradných rodičov je jedným z predpokladov zvyšovania záujmu o výkon práce profesionálneho náhradného rodiča v centrách pre deti a rodiny. Predpokladaný nárast počtu profesionálnych náhradných rodičov je 30 ročne,” uviedol rezort práce.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >