Pre deti z chudobného prostredia je rok povinnej škôlky málo

SITA, 3. januára 2021 o 04:33

Materská škola bude povinná pre všetky deti od piatich rokov. Noví škôlkari nastúpia do materských škôl v septembri 2021, zápisy budú v máji. Niektorí odborníci si však myslia, že pre deti žijúce v komunitách na okraji spoločnosti je to primálo.

Rok povinnej škôlky je málo.

Foto: Robert Hüttner, Pravda

Sociologička Zuzana Kusá má obavy, či v tejto súvislosti zároveň nepreváži snaha vtesnať do jedného roku čo najviac vedomostí a poslanie predškolskej inštitúcie sa tak naplní najmä „disciplinovaním detí“ a osvojovaním si základov abstraktného myslenia.

Podľa nej tak zostane málo času na zažívanie radosti a uznania, teda pre hry podnecujúce rozvoj detí a odhaľujúce ich schopnosti, pre hravé učenie sa zvládať rozmanité sociálne interakcie a požívať jazyk vyučovania v praktických situáciách ako pomoc kamarátovi, utešovanie smutného a podobne. „Pomoc pri osvojovaní si ďalšieho jazyka je zásadne dôležitá, preto asistenti sú nevyhnutnosťou, no ich rola by nemala byť zúžená na prekladanie," priblížila Kusá.

Na otázku, aké opatrenia sú potrebné na riadnu prípravu prechodu detí vo veku piatich rokov na povinné vzdelávanie, najmä v obciach s podielom rómskych komunít, sociologička uviedla, že v prvom rade musí existovať dostatok tried materských škôl. Tie by mohli prijať všetky deti, a to tak, aby triedy neboli preplnené a zároveň boli pripravené, teda s dostatkom personálu, teplou stravou, priestorom pre odpočinok. Deti by tak mohli ostať v materskej škole aj popoludní. Kusá upozornila, že s týmto všetkým ešte v mnohých obciach môže byť problém.

Ďalším závažným problémom, ktorý obce s pomocou štátu musia vyriešiť, je doprava detí zo separovaných a segregovaných susedstiev do materskej školy. „Nedá sa očakávať, že rodičia, ktorí majú viacero malých detí, zvládnu ráno odprevádzať predškoláka do škôlky vzdialenej často niekoľko kilometrov,“ dodala Kusá.
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >