Škôlka bude od septembra budúceho roka povinná pre päťročné deti

gb, 19. októbra 2020 o 04:14

Materská škola definitívne povinná pre všetky deti od piatich rokov veku. Škôlkari budú musieť nastúpiť do materských škôl už v septembri 2021, zápisy prebehnú v máji budúceho roka.

Škôlka bude povinná pre päťročné deti.

Foto: Shutterstock.com

„Uvedomujeme si, že je veľmi dôležité, aby rovnakú štartovaciu čiaru vo vzdelávaní dostali všetky deti,“ vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling. Hlavným dôvodom povinnej škôlky je dostať do vzdelávacích inštitúcií deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

„Veríme, že ak sa nám podarí zabezpečiť aj účasť týchto detí na predprimárnom vzdelávaní, tak sa zvýši aj ich účasť na povinnom školskom vzdelávaní,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva školstva pre inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová.

Predprimárne vzdelávanie bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Zápisy do materských škôl sa pre tieto deti uskutočnia v máji 2021.

Rezort s týmto zámerom už tento rok poslal samosprávam 48 miliónov eur na zachovanie pracovných miest učiteliek, vychovávateliek a ďalších pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré ohrozila koronakríza.

Na financovanie vzdelávania 5-ročných detí vyčlení ministerstvo školstva zvýšený finančný príspevok. Od budúceho roku vzrastie z objemu 15-percent na 43,75-percent životného minima, pripadajúceho na jedno nezaopatrené dieťa. Ide spolu o viac ako 15 miliónov eur ročne na zvýšené finančné nároky zriaďovateľov materských škôl, súvisiace s povinným predškolským vzdelávaním.

„Už teraz počet vytvorených miest v materských školách pre deti od troch do šiestich rokov je 180-tisíc. Na Slovensku máme približne 180-tisíc detí vo veku od troch do šiestich rokov, kapacita je preto v absolútnych číslach naplnená a musia sa dobudovať kapacity tam, kde je príliš veľký dopyt rodičov,“ uviedla poradkyňa ministra školstva Saskia Repčíková. Počet miest v materských školách sa ešte navyšovať.

V prípade, že kapacita štátnej siete materských škôl v niektorých lokalitách Slovenska nebude ani napriek novým zariadeniam stačiť, rodič bude môcť vzdelávať dieťa aj v individuálnej forme, napríklad doma alebo v alternatívnej neštátnej škôlke. Ministerstvo tiež umožní flexibilnejšie poskytovanie predprimárneho vzdelávania v iných formách – napríklad vo firemných, komunitných či lesných škôlkach či detských centrách.

Ministerstvo ďalej v zákone dodatočne upraví, aby dieťa v prípade nedostatku miesta v spádovej materskej škole v mieste jeho bydliska malo možnosť chodiť do materskej školy v niektorej z najbližších obcí. V prípade, že obec nemá zriadenú materskú školu, majú rodičia nárok na príspevok na dopravu dieťaťa z miesta trvalého bydlisko do materskej školy, kde plní povinné predprimárne vzdelávanie a späť.

V prípade, že sa pre dieťa nenájde miesto v žiadnej verejnej materskej škole, rodič nebude čeliť žiadnym sankciám ani nebude povinný dávať dieťa do neštátnej alebo neverejnej materskej školy.

V školskom roku 2019/2020 bolo podľa Registra fyzických osôb takmer 60-tisíc päťročných detí, z nich chodilo do škôlky viac ako 48-tisíc.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >