V škôlkach chýbajú rómski asistenti, pomôcť by mohli tí so základným vzdelaním

SITA, 27. októbra 2020 o 03:01

V škôlkach chýba jazyková podpora rómskych detí, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina.

V škôlkach by mohli pomôcť rómski asistenti.

Foto: shutterstock.com

Bariérou pri zamestnávaní pedagogických asistentov ovládajúcich jazyk rómskej menšiny môžu byť aj kvalifikačné požiadavky, v rámci ktorých sa požaduje minimálne úplné stredné vzdelanie. Vyplýva to z Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktorú pripravilo Ministerstvo financií v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze.

Analytici navrhujú zapracovať výučbu menšinových jazykov do štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Revízia ďalej navrhuje, vzhľadom na jazykové potreby detí z marginalizovaných rómskych komunít, vo vybraných lokalitách plne financovať rómsky či maďarsky hovoriaceho pedagogického asistenta alebo pomocného vychovávateľa v súlade s dočasnými vyrovnávacími opatrenia zadefinovanými v antidiskriminačnom zákone.

Bariérou pri zamestnávaní pedagogických asistentov ovládajúcich jazyk rómskej menšiny môžu byť podľa dokumentu aj kvalifikačné požiadavky, v rámci ktorých sa požaduje minimálne úplné stredné vzdelanie. Podľa údajov Rozvojového programu OSN spĺňa túto požiadavku iba 17,3 percenta ľudí z rómskeho prostredia. „V materských školách však môžu pôsobiť aj pomocní vychovávatelia. Vzhľadom na nepedagogický charakter ich činností by bolo možné tento kvalifikačný predpoklad v ich prípade dočasne znížiť pri vstupe do zamestnania na nižšie stredné vzdelanie,“ uvádza sa v Revízii výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Revízia v tejto súvislosti zároveň odporúča ustanoviť prechodné obdobie pre pomocných vychovávateľov na dosiahnutie kvalifikačného predpokladu stredného vzdelania. V prechodnom období by tak v MŠ mohli pôsobiť pomocní vychovávatelia s ukončeným základným vzdelaním, ktorí by mali povinnosť absolvovať základnú prípravu pre prácu s deťmi v MŠ pri vstupe do zamestnania. Následne by však počas prechodného obdobia museli nadobudnúť stredné vzdelanie, dodali analytici.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >