Poza školu chodí najviac žiakov v Košickom kraji, vymeškali 1,7 milióna hodín

SITA, pt, 28. novembra 2019 o 05:18

Pojem povinná školská dochádzka pre žiakov znamená z roka na rok menej. Počet vymeškaných neospravedlnených hodín každoročne stúpa, najhoršia situácia je na východe Slovenska.

Najhoršia školská dochádzka je na východe Slovenska, v Košickom a Prešovskom kraji.

Foto: shutterstock.com

V uplynulom školskom roku na základných školách v Košickom kraji žiaci vymeškali bez ospravedlnenia vyše 1,7 milióna hodín, čo v priemere na žiaka vychádza 25 hodín. Pre porovnanie, v školskom roku 2010/2011 to bolo 19 hodín.

Celoslovenský priemer vylepšujú Žilinský a Trenčiansky kraj, kde je školská dochádzka najlepšia. V rámci republiky tak na jedného žiaka pripadá v prepočte 6,3 hodiny. Údaje poskytlo ministerstvo školstva zo štatistického zisťovania prostredníctvom výkazu škôl.

V Košickom kraji študovalo v minulom školskom roku na základných školách vyše 67 500 žiakov a celkový počet ich neospravedlnených hodín bol viac ako 1,7 milióna. Najviac ich bolo v okresoch Spišská Nová Ves a Michalovce.

O prípadoch záškoláctva sme informovali aj na našom portále, známy bol prípad deviatačky Michaely z okresu Bardejov, ktorá vymeškala 547 hodín. Rekordérom bol pravdepodobne José Armando z Kolárova, ktorý mal vymeškaných 666 hodín. V oboch prípadoch ich zákonných zástupcov riešila polícia.

Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia počas mesiaca viac ako 15 vyučovacích hodín, riaditeľ školy o tom upovedomí obec, zákonného zástupcu dieťaťa a miestny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Obec je povinná začať konanie o priestupku, ak žiak vymešká a neospravedlní 60 hodín v priebehu školského roka. Trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie z ohrozovania mravnej výchovy mládeže podáva obec pri neospravedlnení sto vyučovacích hodín.

„Vzhľadom na to, že plnenie školskej dochádzky je povinné desať rokov, jej zanedbávanie je sankcionované,“ uviedlo ministerstvo školstva.

Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny uviedla, že vlani bola vykonaná sociálna kuratela z dôvodu zanedbania povinnej školskej dochádzky u 6 869 detí, čo predstavuje o takmer 500 detí viac než v roku 2017. Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately eviduje maloleté deti, ktoré sa dopustili záškoláctva, navrhuje zastavenie alebo obnovenie výplaty prídavku na dieťa a vykonáva opatrenia na zamedzenie záškoláctva.

Krízové stredisko v roku 2018 zabezpečovalo náhradnú starostlivosť u 43 detí, kde bola zanedbaná povinná školská dochádzka.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >