Počet rómskych detí v škôlkach sa zvýšil, do špeciálnych škôl ich šlo vďaka inklúzii menej

SITA, 4. novembra 2019 o 04:32

V obciach narástol počet prijatých rómskych detí do škôlok. Zásluhu na tom má podľa ministerstva vnútra Národný projekt inklúzie v materských školách.

Vďaka projektu ide do špeciálnych škôl menej rómskych detí.

Foto: Shutterstock.com

Ako uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru rezortu vnútra, projekt priniesol očakávané výsledky. V minulom školskom roku bolo do neho zapojených vyše 2 000 detí z rómskych komunít, v tomto školskom roku je ich viac ako 3 400. Do projektu je aktuálne zapojených 118 materských škôl zo 110 obcí.

„Základným cieľom projektu bolo a aj naďalej zostáva to, aby deti z marginalizovanej rómskej komunity neboli zaraďované do špeciálnych škôl, ale pokračovali v bežných základných školách,“ priblížilo ministerstvo. Do špeciálnych škôl bolo tento rok zaradených 12 detí z marginalizovaných komunít z celkového počtu 1 773 detí, ktoré po projekte nastúpili na základnú školu.

Dôležitou súčasťou projektu sú koordinátori práce s rodinou, ktorí podľa ministerstva vnútra uľahčujú prechod detí z rómskych komunít do škôlok. Taktiež budujú vzťah medzi škôlkami a rodinami, s ktorými priebežne pracujú. Koordinátori sú v rámci národného projektu zamestnancami ministerstva, preto z finančných dôvodov nepokrývajú všetky obce.

Podľa Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu, ktorý vydal Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, koordinátori sa s rodinami stretávajú jedenkrát týždenne. Zameriavajú sa pritom na rodiny s deťmi vo veku 3 až 6 rokov, ktoré nie sú zapísané v materskej škole a nenavštevujú žiadnu formu predškolskej prípravy. Nevylučujú však ani ostatných rodičov ani deti.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity otvoril možnosť zapojiť sa do Národného projektu inklúzie v materských školách na začiatku júla 2018 pre 150 obcí určených v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt sa má realizovať do 31. októbra 2020. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity vznikol v roku 2001 a od roku 2012 úrad spadá pod ministerstvo vnútra. Súčasným splnomocnencom vlády pre rómske komunity je od roku 2016 Ábel Ravasz.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >